Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Taximmo bvba
Wij financieren ook
Railnova Railnova Milieutechnologie
Rcycl asbl Rcycl asbl Milieutechnologie
Velo vzw Velo vzw Milieutechnologie
Velodroom Velodroom Milieutechnologie

Taximmo bvba

Milieutechnologie (Milieu)

Taximmo bvba is de parimoniumvennootschap van Taxistop vzw die nieuwe diensten ontwikkelen die toelaten persoonlijke goederen beter te benutten. Zowel op vlak van mobiliteit, als op vlak van huizenbezit, weerspiegelt Taxistop zijn motto “meer doen met minder” in elk van de voorgestelde projecten.
Triodos kende aan Taximmo een krediet toe voor de realisatie van een nieuwbouw.

www.taxistop.be

Milieutechnologie

Ecologische vernieuwingen en een ecologische manier van leven maken een duurzame toekomst mogelijk. Triodos Bank financiert daarom bedrijven en organisaties die zich inspannen om onze milieu-impact te verminderen. Het kan gaan om producten, productieprocessen of de manier waarop we ons verplaatsen. Belangrijke sectoren in dat domein zijn recyclage en mobiliteit.

Adres:
Kon. Maria Hendrikaplein 64D
9000
Gent
Belgium