Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Gezinshuis De Lotus
Wij financieren ook

Gezinshuis De Lotus

Kinderopvang (Cultuur)

Driestroomhuis de Lotus is een gezinshuis waar samen met de gezinshuisouders vijf gezinshuiskinderen wonen. Het gaat om kinderen die om een bepaalde reden niet meer thuis kunnen wonen. In het gezinshuis ervaren de kinderen de warmte en de gezelligheid van een zo gewoon mogelijk gezin, maar wordt ook door de gezinshuisouders professionaliteit geboden. Dit gebeurt door middel van duidelijkheid, structuur en een vaste dagindeling. Hiermee proberen zij te bereiken dat nieuw gedrag wordt aangeleerd en ongewenst gedrag wordt afgeleerd. De kinderen kunnen zo opgroeien in een 'gewoon gezin' in de sfeer van veiligheid en geborgenheid.

Kinderopvang


Triodos Bank financiert kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanginstellingen die bijzondere aandacht besteden aan hun pedagogische beleid.

Adres:
Dorpstraat 32
6621 CG
Dreumel