Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Steinerschool Antwerpen
Wij financieren ook

Steinerschool Antwerpen

Onderwijs (Cultuur)

Rudolf Steiner (1861-1925) is een Oostenrijks wetenschapper, filosoof en pedagoog die een pedagogische en sociale vernieuwing wilde brengen in het onderwijs. Hij pleitte voor onderwijs dat uitgaat van de ontwikkeling van de opgroeiende mens en dat vrij is van staatsinmenging en economische invloeden. Vanuit die filosofie startte de Antwerpse Rudolf Steinerschool in 1948, na twee jaar voorbereiding, met het Speelschooltje. De lagere school ging in 1954 van start met drie klassen. Het ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur erkende in 1965 het leerplan voor de lagere school en nam de school op in de subsidieregeling.
Vijf jaar later, in 1970, werd de middelbare school opgericht, de Hiberniaschool, nu de Steinerschool Antwerpen Middelbaar.
Triodos Bank heeft Steinerschool Antwerpen kredieten verleend voor de aankoop en renovatie van een gebouw voor een nieuwe vestiging in Borgerhout. Ook voor renovatiewerken in de hoofdzetel verleende de bank krediet.

http://www.steinerschoolantwerpen.be

Onderwijs

Goed onderwijs is de voorwaarde voor menselijke ontwikkeling en vooruitgang. Iedereen heeft recht op een goede opleiding en dat een leven lang. Daarom financiert Triodos Bank verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Het gaat ondermeer om scholen, opleidings- en conferentiecentra. Bij scholen hebben we extra aandacht voor het pedagogische beleid.

Adres:
Volkstraat 40
2000
Antwerpen
België