Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Steinerschool Michaëli
Wij financieren ook

Steinerschool Michaëli

Onderwijs (Cultuur)

Steinerschool Michaëli in Aalst biedt kleuter- en lager onderwijs aan volgens de inzichten van de Oostenrijkse filosoof en pedagoog Rudolf Steiner. De school biedt een sterk uitgebouwd zorgbeleid en krijgt externe ondersteuning van het vrij Centrum Voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van Aalst. Ze krijgt subsidies van de Vlaamse overheid en volgt het leerplan van de Federatie van Steinerscholen in Vlaanderen. Met een investeringskrediet van Triodos Bank heeft de school haar groei gefinancierd.

http://www.steinerschoolaalst.be

Onderwijs

Goed onderwijs is de voorwaarde voor menselijke ontwikkeling en vooruitgang. Iedereen heeft recht op een goede opleiding en dat een leven lang. Daarom financiert Triodos Bank verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Het gaat ondermeer om scholen, opleidings- en conferentiecentra. Bij scholen hebben we extra aandacht voor het pedagogische beleid.

Adres:
Affligemdreef 71
9300
Aalst
België