Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

A Two Dogs Company
Wij financieren ook
asbl Socrates asbl Socrates Maatschappelijke projecten
in-C in-C Maatschappelijke projecten

A Two Dogs Company

Kunst en cultuur (Cultuur)

De vzw ‘A Two Dogs Company’ produceert, omkadert en promoot het werk van kunstenaar Kris Verdonck. Kris Verdonck (1974) volgde opleidingen beeldende kunsten, architectuur en theater. Zijn creaties situeren zich in het grensgebied tussen beeldende kunst en theater, tussen installatie en performance, tussen dans en architectuur. Hij is actief op theaterpodia en in musea in binnen- en in buitenland. Hij maakt ook grote zaalproducties, bijvoorbeeld voor het Kunstenfestivaldesarts in Brussel. De artistieke activiteiten van Kris Verdonck zijn in de loop der jaren ontwikkeld en gegroeid. Kris Verdonck doet naast performers ook een beroep op wetenschappers, technici en ingenieurs. Een thema dat al het werk van Kris Verdonck verbindt is de mens die door onmacht wordt overvallen en er zijn 'menselijkheid' bij inschiet. Zijn vzw is een kleine flexibele organisatie die zijn werk opvolgt en structureert en zijn netwerk goed laat functioneren. Het gaat dus niet alleen om één jonge hond, maar om blijvende samenwerkingsverbanden. Vandaar de naam ‘A Two Dogs Company’. Triodos Bank heeft de camera- en projectiemateriaal van de vzw gefinancierd. (foto: Luc Schaltin)

http://www.atwodogscompany.org

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur verruimt horizonten en biedt de samenleving een schat aan rijkdom die het louter materialistische overstijgt. Kunst brengt mensen samen en kan een aanzet zijn voor positieve veranderingen. Daarom is kunst en cultuur een essentieel onderdeel van duurzame ontwikkeling, en een sector die Triodos Bank financiert. We verlenen krediet aan heel wat kunstenaarsgezelschappen, cultuurhuizen en artiesten, en dat in alle mogelijke disciplines: muziek, theater, beeldende kunst, film of moderne dans.

Adres:
Sainctelettesquare 19
1000
Brussel
België