Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Graanschuur vzw
Wij financieren ook

Graanschuur vzw

Onderwijs (Cultuur)

De vzw Graanschuur beheert een deel van de gebouwen die de vzw Spijker Internaat heeft gekocht van de zusters Ursulinnen. Die gebouwen gebruikt de vzw voor verschillende activiteiten. Een deel van de gebouwen wordt gerenoveerd om er opleidingen, bezinningen, muziekkampen of concerten te organiseren. In de zomervakantie stelt de vzw de gebouwen van het internaat open voor jongeren en andersvaliden. De vzw Talita Koemi vangt er tijdens het weekend meisjes op met een moeilijke thuissituatie of andere ernstige problemen. Talita Koemi is Hebreeuws voor ‘meisje, sta op!’, de woorden waarmee Jezus het dochtertje van Jaïrus tot leven wekte. Voor de organisatie symboliseren ze het geloof dat voor elke jongere een waardevolle toekomst mogelijk is. Triodos Bank heeft Graanschuur vzw een krediet verleend voor de renovatiewerken aan de gebouwen.

http://www.internaatspijker.be

Onderwijs

Goed onderwijs is de voorwaarde voor menselijke ontwikkeling en vooruitgang. Iedereen heeft recht op een goede opleiding en dat een leven lang. Daarom financiert Triodos Bank verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Het gaat ondermeer om scholen, opleidings- en conferentiecentra. Bij scholen hebben we extra aandacht voor het pedagogische beleid.

Adres:
Gelmelstraat 60
2320
Hoogstraten
België