Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Lupus Ventus B.V.
Wij financieren ook
Lake Turkana Wind Power Lake Turkana Wind Power Hernieuwbare energie
Lijnco Green Energy B.V. Lijnco Green Energy B.V. Hernieuwbare energie
Maasmond Windenergie Maasmond Windenergie Hernieuwbare energie
Maatschap Perdok Maatschap Perdok Hernieuwbare energie

Lupus Ventus B.V.

Hernieuwbare energie (Milieu)

Aan de Kiesterzijl te Franeker staat een Vestas V52 windturbine met een vermogen 850kW. De gemiddelde productie per jaar bedraagt 1.800.000 kWh, goed voor de voorziening van 520 huishoudens van electriciteit.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
nabij de Kiesterzijl 1
8801 PH
Franeker
Nederland