Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

ODE Vlaanderen
Wij financieren ook
Mobilae Mobilae Hernieuwbare energie
Monceau Hydro SA Monceau Hydro SA Hernieuwbare energie
Orka Brussel nv Orka Brussel nv Hernieuwbare energie
Orka Orka Hernieuwbare energie

ODE Vlaanderen

Hernieuwbare energie (Milieu)

ODE Vlaanderen, de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen, is de sectororganisatie voor duurzame energie in het Vlaamse Gewest. ODE organiseert overleg tussen hernieuwbare energiebedrijven onderling en met de overheid, via verschillende overlegplatformen voor de verschillende types hernieuwbare energie. Zo wil ODE bijdragen aan concrete beleidsvoorstellen voor de uitbouw van meer duurzame energie. ODE Vlaanderen is op de eerste plaats een sectororganisatie. Als koepel groepeert ODE Vlaanderen de meer dan 300 leden in diverse technologieplatformen rond hernieuwbare energie. De leden vinden op de website de meest recente informatie over regelgeving, nieuwe evoluties en het overleg met de overheid en andere spelers. Triodos Bank heeft een bankgarantie verleend voor het gebouw dat de organisatie huurt in de Koningsstraat, samen met de Franstalige zusterorganisaties APERe en Edora.

https://www.ode.be

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Koningsstraat 35
1000
Brussel
België