Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Ecole de Cirque de Gembloux asbl
Wij financieren ook

Ecole de Cirque de Gembloux asbl

Onderwijs (Cultuur)

Circuskunsten, slagwerk en podiumkunsten: dat zijn de belangrijkste disciplines in de circusschool van Gembloux. Zowel kinderen, adolescenten als volwassenen volgen er les en ook wie een handicap heeft, is welkom op de school. De leerlingen volgen er onder meer workshops en stages ‘circus’, ‘theater’, ‘ritme en djembe’, ‘acrobatie’, ‘Afrikaanse dans’ of ‘handi’cirque’ (specifiek voor mensen met een handicap). Naast individuele technische competenties, besteden de leraars extra aandacht aan de groepsdimensie, die essentieel is voor geslaagde voorstellingen. Het doel is dat iedereen zich ontwikkelt en ontplooit als lid van een groep. De school werd opgericht in 1987 en is sinds 1992 erkend door de Franstalige gemeenschap. In het centrum van Gembloux, niet ver van het station, heeft ze een ruim gebouw aangekocht om er haar activiteiten in onder te brengen. Triodos Bank heeft daarvoor een krediet verleend.

http://www.ecoledecirquedegembloux.be

Onderwijs

Goed onderwijs is de voorwaarde voor menselijke ontwikkeling en vooruitgang. Iedereen heeft recht op een goede opleiding en dat een leven lang. Daarom financiert Triodos Bank verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Het gaat ondermeer om scholen, opleidings- en conferentiecentra. Bij scholen hebben we extra aandacht voor het pedagogische beleid.

Adres:
Rue Eugène-Delvaux 59
5030
Gembloux
Belgique