Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Rooftop
Wij financieren ook
Pondera Consult Pondera Consult Hernieuwbare energie
Renewable Factory Renewable Factory Hernieuwbare energie
Slim Opgewekt Scholen Slim Opgewekt Scholen Hernieuwbare energie

Rooftop

Hernieuwbare energie (Milieu)

Rooftop Energy is een leverancier van zonne-energie. Deze zonne-energie wordt opgewekt door op het dak van de klant een zonnecentrale te plaatsen. Rooftop Energy investeert en exploiteert deze zonnecentrales.

De door Triodos Bank beschikbaar gestelde faciliteit maakt het voor Rooftop Energy mogelijk zo’n 40-60 zonnecentrales te plaatsen op de daken van onder andere scholen, gemeentelijke gebouwen en bedrijfsgebouwen. In totaal wordt er 3,4 MW piek geïnstalleerd. Deze zonnecentrales zullen gezamenlijk jaarlijks ongeveer 3 MWh produceren. Dit is goed voor ongeveer 1000 huishoudens en een besparing van bijna 2.000 to CO2.

Een ander gefinanciert projectbetreft de realisatievan een aantal zonne-installaties op het dak van Carbon6, het voormalige CBS kantoor in Heerlen en op een grote houten carport op dezelfde locatie. De zonne-installaties hebben een totale omvang van ca 1MWp.

http://www.rooftopenergy.nl

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Kouwe Hoek 20
Waddinxveen
Nederland