Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Agp-Gpc B.V.
Wij financieren ook
Aurora Futura Aurora Futura Hernieuwbare energie
BigSolar BigSolar Hernieuwbare energie

Agp-Gpc B.V.

Hernieuwbare energie (Milieu)

AGP-GPC BV exploiteert één windturbine type Neg Micon NM48 met een vermogen van 0,6 MW te Britswerd. De gemiddelde productie bedraagt 1.513.103 kWh per jaar. Uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3400 kWh per huishouden per jaar voorziet deze turbine in de stroomvoorziening van 445 huishoudens.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Britswerd
Nederland