Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Basisschool De Vier Winden
Wij financieren ook

Basisschool De Vier Winden

Onderwijs (Cultuur)

Basisschool De Vier Winden is een Nederlandstalige multiculturele school in het hartje van Oud-Molenbeek. Ze telt ongeveer 200 leerlingen, die afkomstig zijn uit de vier windstreken. Het pedagogische project van de school is gebaseerd op vier hoofdpijlers: taalvaardigheid, sociale vaardigheden en dialoog, zelfstandigheid of ‘leren leren’, en ten slotte ‘werkelijkheidsnabij’ onderwijs, in de zin van: leren leven in een multiculturele samenleving. De school wordt verbouwd tot een passiefgebouw met een groendak, in het kader van een overheidsproject voor voorbeeldgebouwen in achtergestelde wijken. Triodos Bank heeft een krediet verleend voor de verbouwingen, naast een voorfinanciering van subsidies.

http://www.vierwindenschool.be/

Onderwijs

Goed onderwijs is de voorwaarde voor menselijke ontwikkeling en vooruitgang. Iedereen heeft recht op een goede opleiding en dat een leven lang. Daarom financiert Triodos Bank verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Het gaat ondermeer om scholen, opleidings- en conferentiecentra. Bij scholen hebben we extra aandacht voor het pedagogische beleid.

Adres:
Steenweg op Merchtem 9
1080
Brussel
België