Voor het Brusol programma van EnergyVision werkt het bedrijf samen met Leefmilieu Brussel, Sibelga en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de installatie van zonnepanelen in het Gewest te versnellen. Ze voorzien bedrijven en gezinnen van 100% groene energie van eigen bodem. De niet-verbruikte stroom wordt lokaal verkocht aan andere gezinnen. Dit laat hen toe hun energiefactuur te verminderen. Triodos Bank cofinanciert ook het Brusol programma. 

Meer dan 10.000 zonnepanelen liggen op het dak van de Gare Maritime op de site van Tour & Taxis in Brussel. Deze zorgen voor groene én voor lokale stroom die volledig op de site zal gebruikt worden en die 75% van de lokale energiebehoefte van de Gare Maritime dekt. Voor de plaatsing van de zonnepanelen deed Energyvision o.a. een beroep op 15 vluchtelingen die zich in het Gewest gevestigd hebben en die door EnergyVision zijn opgeleid in samenwerking met de organisatie Rising You en de VDAB. 
Triodos verleende in 2019 een krediet aan Energyvision voor het totaalproject. 

Maarten Michielssens, CEO EnergyVision:  “EnergyVision plaatst en exploiteert PV-installaties in België, China en Marokko. Wij dragen de investering, een klant moet upfront niks betalen. De stroom die we opwekken, verkopen we. Specifiek in Brussel hebben we, naast het industrieel project op het dak van de Gare Maritime, het Brusol-programma waarbij bedrijven en gezinnen zich kunnen inschrijven om gratis zonnepanelen te laten installeren, om zo hun energiefactuur te verlagen. Onze bedoeling is om in het hele Brusselse Gewest één grote zonnefabriek te bouwen om samen schone, propere lucht te krijgen. Vandaar ook de lancering vandaag van Brusol als energieleverancier: alle stroom die we verkopen, wordt in het Gewest opgewekt én in het Gewest verbruikt. De stroom is niet enkel 100% groen, maar ook 100% ‘made in Brussels’. Geen enkele andere leverancier slaagt daarin. Deze lancering was onmogelijk zonder de financiële ondersteuning van Triodos.” 

Triodos Bank helpt Brusselse gezinnen aan groene stroom

De kredieten die Triodos Bank verleent aan het Brusol programma van EnergyVision hebben reeds meer dan 1.500 gezinnen de mogelijkheid gegeven om zonnepanelen te plaatsen op het dak van hun woning. Zo krijgen zij goedkopere energie en dragen ze bij tot een groener Brussels gewest. En op daken van bedrijven, rusthuizen, scholen, enz. plaatste EnergyVision al meer dan 100 installaties die het elektriciteitsverbruik van professionele gebruikers in Brussel helpen vergroenen. 

Thomas Van Craen, directeur Triodos Bank:  “Wij financieren enkel projecten die een positieve impact hebben, zoals duurzame projecten in energietransitie, maar ook ziekenhuizen of filmproducties. Dit project ligt ons nauw aan het hart, omdat het energieverbruik vergroent en de energiefactuur van gezinnen en bedrijven verlaagt. Een win-win.” 


Jaarcijfers 2019 Triodos Bank (met Brusol als case)

Over Triodos Bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.

Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, evenals beleggingsbeheeractiviteiten gevestigd in Nederland maar wereldwijd actief.

Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 60 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.

Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.

De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank N.V.: www.triodos.com