De EEML, die is opgericht door de Europese federatie van hypotheekverstrekkers, wil dit marktsegment duurzamer maken. Op welke manier? Door hypothecaire leningen in overeenstemming te brengen met de Green Deal, de routekaart van de EU naar een groenere economie en een nuluitstoot van broeikasgassen tegen 2050. 

Een hypothecaire lening kan het label krijgen wanneer de gefinancierde woning aan de wettelijke EU-voorschriften voldoet of deze overtreft. Het label kan ook worden toegekend als de renovatie de energie-efficiëntie van de woning met ten minste 30% verhoogt. 

Thomas Van Craen, directeur Triodos Bank België: "Triodos Bank biedt woonkredieten die huiseigenaren stimuleren om bij aankoop, bouw of verbouwing van hun woning duurzame keuzes te maken. Hoe energiezuiniger de woning, hoe lager de rente. Het was dan ook een logische stap voor Triodos Bank om zich bij het EEML-initiatief aan te sluiten. Het label bevestigt niet alleen dat onze woningkredieten duurzaam zijn, maar stelt ons ook in staat onze beste praktijken te delen met andere hypotheekverstrekkers in Europa.”

Triodos Bank heeft voor 2,7 miljard euro aan woninghypotheken uitstaan in Nederland, België en Spanje. De bank stimuleert eigenaars van onroerend goed om energiebesparende maatregelen te nemen.

Triodos Bank is de eerste bank in België die de rente van een woonkrediet koppelt aan de energie-efficiëntie van de woning. 

---

Over Triodos Bank
Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.
Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, evenals beleggingsbeheeractiviteiten gevestigd in Nederland maar wereldwijd actief.
Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 60 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.
Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.

De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank N.V.: www.triodos.com

Triodos Bank in een oogopslag.