Ontdek de positieve impact die we in 2021 samen realiseerden

Cijfers spreken niet voor zich. Maar soms zeggen ze heel veel.

Een groeiende Europese beweging met een banklicentie

We realiseerden aanzienlijke groei in 2021

De toegenomen aandacht in de samenleving voor duurzaamheid resulteerde in een grotere vraag naar bankproducten met een directe impact die echte verandering financieren.

Veerkracht

Een belangrijke maatstaf voor de veerkracht van een bank is de totale kapitaalratio. Die geeft weer hoeveel eigen vermogen de bank heeft ten opzichte van het totale risico dat ze neemt. Triodos Bank zit ver boven het gemiddelde van Europese banken en ook aanzienlijk boven de minimumvereiste van 13%.

Totaal uitstaande kredieten en investeringen via fondsen per sector

De groeiende omvang van de kredietportefeuille en de beleggingsportefeuille is een belangrijke indicator voor de bijdrage die Triodos Bank levert aan een duurzamere economie.

De economie decarboniseren

Triodos Bank legt de lat hoog en streeft naar netto-nul emissies tegen ten laatste 2035. Dat engagement geldt zowel voor onze bank- als investeringsactiviteiten: we brengen de emissies van het geheel van de leningen en fondsen tot nul terug. Wij streven ernaar alle emissies van onze activiteiten en investeringen in 2035 in evenwicht te brengen door activiteiten met negatieve emissies te financieren.

Milieu

Projecten in energie en klimaat, duurzaam vastgoed, natuurbehoud en de voedings- en landbouwsector doorheen de volledige keten van boerderij tot winkel.

Cultuur

Organisaties die werken aan onderwijs, retraitecentra, religieuze groepen, recreatieve organisaties, culturele centra en organisaties, en kunstenaars.

Sociaal

Bedrijven en organisaties met duidelijke sociale doelstellingen zoals sociale huisvesting, gemeenschapsprojecten en projecten voor sociale inclusie. Hierbij horen ook gezondheidszorg, ouderenzorg, de sector van inclusieve financiering en bedrijven actief in eerlijke handel.

Hier zijn we fier op