Retrival is een coöperatieve vennootschap met een maatschappelijk doel, die gebaseerd is op samenwerking en solidariteit. Alle medewerkers kunnen aandeelhouder worden van het bedrijf en hun mening geven op de algemene vergadering. Retrival is een door Wallonië erkend inschakelingsbedrijf dat personen opleidt en tewerkstelt in een socio-professioneel inschakelingsproces. Doel: hen begeleiden naar innovatieve beroepen in milieugerelateerde diensten. Deze personen ontwikkelen innovatieve competenties. Zoals de recuperatie van materialen uit de industriële sector en de transformatie ervan om hun levensduur te verlengen. Deze activiteit vormt een aanvulling op die van de Franse “ressourceries”, die meer gericht zijn op huishoudelijk afval. 

Tweedehands bouwmateriaal 

Thibaut Jacquet, Administrateur Gérant de Retrival
Thibaut Jacquet, bestuurder-zaakvoerder bij Retrival

Retrival werkt voor bedrijven of overheden, voor verschillende soorten milieugerelateerde werken die een hoge arbeidsintensiteit vereisen. Bijvoorbeeld in het kader van de herinrichting van kantoren, de renovatie van een industriële ruimte, een verhuizing of een sloop. Retrival recupereert alles wat hergebruikt of gerecycled kan worden. Van meubilair (rekken, kasten, stoelen, tafels, enz.) tot vloerbekledingen (tegels, vasttapijt, parket, enz.). Maar ook stalen of houten balken, beglaasde wanden… Retrival stript het gebouw (selectieve deconstructie) en daarna sorteert het. 

Het doel? Hergebruik maximaliseren door voorwerpen en materialen te verzamelen die meestal worden weggegooid. En deze daarna opnieuw in de consumptieketen brengen. Retrival maakte de website Cornermat.be om herbruikbare materialen aan te bieden aan particulieren en bedrijven. Meestal kosten deze tweedehands materialen een derde of soms maar een kwart van de prijs van nieuwe materialen.

Ook al gaat circulair bouwen niet enkel over het hergebruik van grondstoffen en materialen, het maakt er wel degelijk deel van uit. Retrival draagt zo zijn steentje bij aan de totstandkoming van een circulaire economie (in tegenstelling tot een lineaire of ‘wegwerpeconomie’). In het EU-actieplan voor de circulaire economie wordt vermeld dat de bouwsector meer dan 35% uitmaakt van de totale afvalproductie in de EU. Bovendien zorgt de ontginning van materialen en de productie van nieuwe bouwmaterialen voor een toename van de broeikasgasemissies. De circulaire economie is bedoeld als antwoord op deze emissies, op de luchtverontreiniging, de opwarming van de aarde en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, die voortdurend toenemen. Retrival gelooft in een circulaire, lokale en solidaire economie om afval om te zetten in hulpbronnen.

Gerecycleerd elektrisch en elektronisch afval

In haar actieplan voor de circulaire economie stelt de Europese Commissie ook dat minder dan 40% van het elektronisch afval in de EU wordt gerecycled. In de gebouwen van zijn klanten recupereert Retrival zoveel mogelijk alles wat op elektriciteit werkt: verlichting, huishoudelijke apparaten (ovens, camera's, diepvriezers, wasmachines, enz.), luidsprekers…

Retrival recupereert ook kabels die het nadien valoriseert. Wat niet hergebruikt kan worden, wordt gerecycled in samenwerking met Recupel en de intercommunale Tibi. Twee derde van het Retrival-gebouw is bestemd voor de verwerking van elektronisch en elektrisch afval. Het laatste derde deel is bestemd voor bouwmaterialen.

Inderdaad, dankzij een nieuw duurzaam gebouw van 2.280 m2 kon Retrival zijn activiteiten verder uitbouwen. Bijna 80% van de afwerkingsmaterialen die gebruikt werden voor de bouw, zijn afkomstig van hergebruik en werden mee gefinancierd door Triodos Bank. Ook werden een hemelwaterrecuperatiesysteem en zonnepanelen geïnstalleerd. De milieu-impact werd bijgevolg tot een minimum beperkt. “We wilden trouw blijven aan onze waarden. Triodos Bank deelde die ook. Het was dan ook logisch dat we een beroep op hen deden”, stipt Thibaut Jacquet Jacquet aan.