Water is levensnoodzakelijk, maar het aanbod ervan is beperkt, terwijl de vraag voortdurend toeneemt. Volgens het World Water Development report 2019 van de Verenigde Naties (VN) wonen twee miljard mensen in landen die onder hoge waterstress staan: de vraag naar water is groter dan de beschikbaarheid ervan. Vier miljard mensen krijgen minstens een maand per jaar te maken met ernstige waterschaarste. Drie op tien mensen hebben geen toegang tot drinkwater, en zes op de tien hebben geen toegang tot veilig beheerde riolering. Om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN rond water te bereiken, zijn aanzienlijke investeringen van zowel de private als publieke sector nodig.

4.000.000.000 mensen krijgen minstens een maand per jaar te maken met ernstige waterschaarste
World Water Development report 2019 van de Verenigde Naties

Grote impact

Investeren in diensten voor watertoevoer en infrastructuur voor riolering biedt heel wat economische, ecologische en sociale voordelen. Toegang tot schoon drinkwater en riolering vermindert gezondheidsrisico’s. Het maakt tijd vrij die anders zou gaan naar water halen, ten voordele van onderwijs en andere productieve activiteiten.

Afvalwater efficiënt verwerken verbetert de kwaliteit van oppervlaktewateren. Dat is goed voor het milieu, met name voor de biodiversiteit en de werking van ecosystemen, en voor economische sectoren die veel water gebruiken zoals landbouw, visserij en toerisme. De Wereldgezondheidsorganisatie berekende dat op macro-economisch niveau elke dollar geïnvesteerd in riolering 5,5 dollar aan voordelen oplevert, en dat elke dollar voor drinkwateraanvoer het dubbele oplevert.

Piekwater

Het wereldwijde tekort aan zoet water neemt toe tot 40 % in 2030. Onderzoek geeft aan dat tot 70 % van de wereldwijde grondwaterlagen reeds ‘piekwater’ hebben bereikt: het punt waarop mensen het opgeslagen water sneller verbruiken dan dat de natuur het kan aanvullen. De toekomstige kloof tussen vraag en aanbod van water moet worden gedicht. De waterefficiëntie verbeteren is een van de mogelijke antwoorden. Het proces moet versneld worden door middel van publieke en private investeringen, zodat we niet langer water blijven ‘lenen’ van het milieu en van toekomstige generaties op een niet-duurzame wijze.

Investeren in water

Triodos IM heeft zeven domeinen geïdentificeerd voor impactbeleggen via beursgenoteerde aandelen en obligaties. Die domeinen worden als prioritair beschouwd voor de transitie naar een duurzame maatschappij en economie. Een van die thema’s is hernieuwbare grondstoffen. De groei van de wereldbevolking en van haar welvaart doen de consumptie wereldwijd stijgen, en bijgevolg ook de vraag naar natuurlijke grondstoffen. Hierdoor neemt de ecologische voetafdruk van de mens toe, ver voorbij het vermogen van de planeet om zich te herstellen.

Daarom selecteert Triodos IM bedrijven die efficiënte waterinfrastructuur ontwikkelen en die de toegang tot water tegen een betaalbare prijs bevorderen. Triodos IM stelt de beschikbaarheid van ‘het juiste water voor de juiste noden’ voorop en draagt zo bij aan lagere kosten voor de behandeling van water. Ook vermindert zo de waterverspilling ten gevolge van gebrekkige infrastructuur of ondoordachte omgang met deze kostbare grondstof.

Het Amerikaanse Xylem is zo’n bedrijf dat in aanmerking komt voor investering via duurzaam portefeuillebeheer en voor Triodos Impactfondsen. Xylem ontwikkelt innoverende en slimme technologie die beantwoordt aan behoeften op het vlak van water, afvalwaterverwerking en energie. Xylem is actief in meer dan 150 landen en is gespecialiseerd in slimme ventilatiesystemen, doorgedreven filtering en ontsmetting zonder chemische producten. Het bedrijf is actief doorheen de hele watercyclus, van verzameling en distributie tot hergebruik en het terug aan de natuur geven.

Kurita is een ander bedrijf dat door Triodos IM geselecteerd is. Het bedrijf levert producten, technologieën en onderhoudsdiensten op het vlak van waterbehandeling. De oplossingen van Kurita verbeteren de efficiëntie en stabiliteit van kringlopen voor waterkoeling, van verwarming en van verwarmingsketels, evenals van installaties voor afvalwater en waterzuivering. Dit Japanse bedrijf is ook de grootste producent ter wereld van ultra puur water, dat gebruikt wordt in halfgeleiders en andere hightech toepassingen.

Zowel Xylem als Kurita hebben doorheen hun activiteiten een duidelijke positieve impact op milieu en samenleving.

 

Constructieve dialoog

Triodos IM legt specifieke eisen op aan bedrijven die actief zijn in sectoren met een bovengemiddeld watergebruik, zoals de landbouw- en voedingsindustrie, om zo waterschaarste te voorkomen. De daling van het grondwaterpeil toont aan dat water ook in onze contreien een steeds schaarser goed wordt.

Neem bijvoorbeeld Danone, dat Triodos IM selecteerde omdat het bedrijf steeds meer biologische zuivelproducten maakt en ook steeds meer plantaardige alternatieven aanbiedt. Een goede zaak, volgens investeringsanalist Roeland Tso, “maar het bedrijf verbruikt ook veel water, en daarover gaan we dan wel een constructieve dialoog aan. We vragen hen hoe hun waterbeleid eruit ziet: op hoeveel waterverbruik rekenen ze in de nieuwe fabrieken die ze ontwerpen? Hoe gaan ze het gebruikte water reinigen? En hoe gaan de bestaande fabrieken moderniseren om waterverspilling tegen te gaan?”