In september 2022 organiseerde Triodos Foundation de projectoproep 'Actie voor verandering', in samenwerking met Growfunding, een Belgisch crowdfundingplatform voor burgers. Beide organisaties werken aan de ontwikkeling van positieve en innovatieve initiatieven die lokaal belangrijke veranderingen in gang willen zetten.   

135 aanvragen     

De resultaten van de campagne overtroffen al onze verwachtingen: er werden maar liefst 135 projecten ingediend.  In tijden van immense sociale en klimatologische uitdagingen, mobiliseren gemotiveerde mensen zich om bij te dragen tot lokale veranderingen. Om te bouwen aan een betere en menselijkere wereld, met meer respect voor de natuur.  

Om een keuze te kunnen maken, hebben we alle aanvragen zorgvuldig geanalyseerd aan de hand van onze selectiecriteria. We spraken met twintig projectaanvragers en besloten uiteindelijk om vier projecten te ondersteunen.     

Vier geselecteerde projecten   

We hebben minstens één project gekozen in elke regio waar Triodos en Growfunding actief zijn: één in Brussel, één in Wallonië en twee in Vlaanderen. Ze werken allemaal lokaal, op hun niveau, maar ze delen allen hun engagement voor inclusie en het samenbrengen van mensen.     

  • De Gratis Winkel. Een winkel waar alles gratis is in ruil voor een simpel bedankje? Die waanzinnige uitdaging is De Gratis Winkel aangegaan in het hart van een arme wijk in Brussel. Een jaar na de opstart, na verschillende schenkingen en meer dan 25.000 bezoekers, was steun voor het verder bestaan echter noodzakelijk. 

  • Expeditie Inclusief. Vlaanderen heeft een duwtje in de rug nodigop het vlak van inclusie. Kinderen met een handicap vinden soms moeilijk hun plek in de groep. Met een nieuw belevingsspel brengt De Ouders vzw kinderen samen om elkaars wereld te ontdekken. 

  • Run4dignity. Een team van hardlopers en wandelaars, met of zonder papieren, uit de streek rond Bergen. Hun missie: via sport meer zichtbaarheid geven aan en banden creëren tussen mensen die in isolement leven door hun verblijfsstatuut en gebrek aan middelen. 

  • Manke Lies. De traditie van reuzen nieuw leven inblazen en naar de 21ste eeuw overbrengen. Het productieproces en de verhalen van de reuzenbouwers brengen heel Edegem samen. Met Manke Lies willen de inwoners deze folklore via lokale organisaties en festiviteiten in hun gemeente herintroduceren.   

Meer dan financiële steun   

Na begeleiding op maat door Growfunding (leren hoe je een gemeenschap mobiliseert rond je project, netwerk uitbreiden, samenwerkingen opbouwen, acties zichtbaar maken), werd voor de projecten een crowdfundingcampagne opgezet op het Growfunding-platform. De laureaten behaalden, en overtroffen zelfs, de doelstellingen die ze hadden vastgelegd.  Triodos Foundation verhoogde het bedrag dat elk project via crowdfunding wist op te halen met 30 %.   

Alle projecten kregen meer zichtbaarheid en bekendheid dankzij de promotiecampagne op de kanalen van Triodos en Growfunding, evenals persberichten in de lokale pers. 

Volgens Marine Decottignies was de campagne ook een opportuniteit om hun hele gemeenschap rond hetzelfde doel te verenigen.

Gwendelien hoopt in de toekomst nog meer steun te krijgen zodat ze in elke Vlaamse gemeente een belevingsspel kan organiseren.

427 donateurs

Ons hoofddoel was het organiseren en faciliteren van fondsenwerving, om de projecten te laten bloeien en mee te werken aan positieve verandering. Maar liefst 427 mensen deden een gift. 

Bedankt aan iedereen die aan dit mooie resultaat heeft bijgedragen!