BankWijzer wil dat banken een duurzamer beleid voeren: financieel rendement mag niet ten koste gaan van mens en milieu. De analyse toont de scores van banken op 8 duurzame criteria. De totaalscore van 79% en de eerste plaats bevestigen de positie van Triodos Bank als koploper in duurzaam bankieren.

Bekijken we de scores van Triodos Bank in detail, dan zijn er enkele opvallende resultaten. Op de thema’s Natuur, Mensenrechten, Arbeidsrechten, Wapens en Bonussen halen we namelijk de maximale score: ‘heel goed’. Voor Klimaatverandering en Transparantie is onze score ‘goed’. Voor Belasting en corruptie geeft BankWijzer ons echter de score ‘zwak’.

Deze laatste score heeft onder andere te maken met het feit dat we geen belastingpolicy gepubliceerd hebben. We gebruiken deze wel degelijk intern en passen deze in de praktijk toe. Cruciaal voor ons beleid is dat belasting wordt betaald daar waar de operationele activiteit plaatsvindt.  Dit passen we in de eerste plaats toe op Triodos Bank (en haar beleggingsfondsen) zelf. In onze contacten met andere bedrijven vragen we hen verder herhaaldelijk om hun belastingbeleid en het bedrag dat ze in elk land betalen publiekelijk te maken. Zo vestigen we de aandacht op de maatschappelijke noodzaak dat een bedrijf effectief belastingen betaalt conform zijn activiteit.

Over de scores van Triodos Bank zegt BankWijzer zelf: "Op enkele thema’s die Triodos nauw aan het hart liggen haalt de bank geen 100%. Dit heeft onder andere te maken met de methodiek van de BankWijzer. Deze is vooral toegepast op standaard banken en onderzoekt voornamelijk uitsluitingscriteria. Hoewel Triodos Bank enkele uitsluitingscriteria hanteert, werkt de bank vooral met positieve criteria. Dat wil zeggen dat de bank projecten en bedrijven steunt met een positieve impact op klimaat en milieu (bv hernieuwbare energieën). Deze positieve criteria gaan op een aantal punten zelfs verder dan de uitsluitingscriteria van de methodiek van BankWijzer.”

Zie wat uw geld doet

Triodos Bank staat voor transparantie. Iedereen kan in detail zien aan welke ondernemers en organisaties de bank kredieten verleend.