Duurzame beleggingsfondsen: bedrijfselectie in 3 stappen

Het zijn er een kleine 300: het aantal beursgenoteerde bedrijven waarin de vier Triodos SRI Funds aangeboden in België mogen beleggen. Het selectieproces gebeurt in drie stappen.

Stap 1

De eerste stap betreft ondernemingen die meer dan 50% van hun omzet behalen uit duurzame producten of diensten. Zij komen in aanmerking voor een belegging.

Stap 2

Tweede stap: bedrijven die geen typisch duurzame producten of diensten leveren kunnen toch in aanmerking komen voor een belegging als ze op het gebied van duurzaamheid tot de ‘best­ in­ class’ van hun sector behoren. Om te bepalen of een onderneming behoort tot de best-in­-class van de sector wordt een score toegekend aan het duurzaamheidsbeleid en de duurzaamheidsprestaties. De score is gebaseerd op minstens 70 generieke en sectorspecifieke duurzaamheidscriteria. Deze criteria zijn onderverdeeld in drie thema’s: milieu, samenleving en corporate governance.

Stap 3

Tenslotte worden ondernemingen getoetst op basis van de minimumeisen van Triodos Bank. Ondernemingen die zijn geselecteerd voor een mogelijke belegging mogen niet betrokken zijn bij activiteiten die een duurzame samenleving op lange termijn wezenlijk belemmeren.

Een kleine positieve verandering op het niveau van mondiale ondernemingen kan een grote invloed hebben op de wereld waarin we leven.
Rosl Veltmeijer, Triodos Research

We boeken goede resultaten, zegt Veltmeijer. “Uitgeverij RELX, bijvoorbeeld, het voormalige Reed Elsevier, verlaagde de prijs van wetenschappelijke publicaties. Daardoor zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek breder beschikbaar. Dat is met name van belang voor ontwikkelingslanden.”

Een verantwoordelijke koers van grote bedrijven is onmisbaar bij de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken. Veltmeijer: “Grote bedrijven hebben veel invloed en kunnen bijdragen aan positieve verandering. Kledingconcern H&M investeert serieus in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in fabrieken in Azië. Daarmee stelt het een positief voorbeeld voor de rest van de textielindustrie.

 

 

Aanpak chemieconcern DSM

"DSM verbruikt jaarlijks evenveel energie als twee miljoen huishoudens. Als we klimaatverandering écht willen aanpakken, dan moet ook DSM verduurzamen."

 

En dat doet het bedrijf ook, vertelt Fokko Wientjes, hoofd duurzaamheid van DSM. “In 2015 besloten we dat in 2025 de helft van de energie die we verbruikten duurzaam moet zijn. Het doel om dat aandeel op te schroeven naar 100%. Verder koppelen we de verloning van het management aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.”

Duurzaam en verantwoord omgaan met de aarde behoort tot de kern van de activiteiten van DSM, vertelt Wientjes. “Juist daarom vinden we het waardevol om met partijen en beleggers in gesprek te zijn die dat net als wij willen stimuleren. Als bedrijf maken we uiteraard onze eigen afwegingen en formuleren we onze eigen doelstellingen. Maar het is inspirerend om te spreken met beleggers die – net als wij – bezig zijn met de thema’s van de toekomst, zoals duurzaamheid.”

Het is inspirerend om in gesprek te zijn met ‘verlichte’ beleggers en aandeelhouders.
Fokko Wientjes, DSM

Strenge uitsluitingscriteria

Het verhaal van DSM laat zien hoe groot het maatschappelijk belang is van een duurzame koers van grote bedrijven. Dat zegt Eric Holterhues, fondsmanager van de Triodos SRI Funds. “De doelstelling van Triodos Bank en Triodos Investment Management, de beheerder van onze beleggingsfondsen, is bijdragen aan duurzame ontwikkeling en positieve verandering.

De eisen voor de bedrijven waamee Triodos fondsen in zee gaan zijn hoog, de uitsluitingscriteria strak. We beleggen niet in tabaksfabrikanten en in de defensie-industrie. Net zomin als in bedrijven die meer dan 5% van hun omzet halen uit olie- en gaswinning.

Het selectieproces is lang en intensief. De experts van Triodos Research maken eerst een voorselectie. Alleen de meest duurzame bedrijven gaan door naar de volgende ronde. Daar begint de echte selectie, vult Rosl Veltmeijer aan. “We leggen onze gedetailleerde criteria naast elk bedrijf, en bepalen in hoeverre men voldoet. Daar leidt meestal tot heel wat vragen, die we uitgebreid bespreken met de bedrijven. Afhankelijk van de antwoorden besluiten we of de onderneming voldoet aan de Triodoscriteria. Elk bedrijf beoordelen we minstens eenmaal per drie jaar. De intensieve manier waarop we ons met de bedrijven verbinden en de dialoog aangaan, is wat we ‘engagement’ noemen.”

Inzet voor duurzaamheid gaat verder 

Het engagement gaat soms verder dan ‘alleen’ een meer duurzame koers van een individueel bedrijf. Veltmeijer: “We zetten ons ook in voor strengere wetgeving. Zo hebben  bij de Europese Unie regelgeving geëisd die bedrijven verplicht te laten zien waar hun grondstoffen vandaan komen.”

Veltmeijer: “Zoals grondstoffen verwerkt in elektrische apparaten. Veel van deze mineralen komen uit mijnen in de Democratische Republiek Congo. De opbrengst wordt vaak gebruikt om strijdende partijen in dat land te financieren. Door de nieuwe wetgeving zullen bedrijven verplicht zijn om de herkomst van hun mineralen openbaar te maken. Dat is een eerste stap naar meer verantwoord gedrag.”

Verantwoord ondernemen: windmolenproducent Vestas

Het Deense Vestas, een van de grootste windmolenproducenten ter wereld, heeft geen duwtje richting verantwoord gedrag nodig. “Wij ontwikkelen duurzame energie en willen zo een bijdrage leveren aan een betere wereld. Ondanks het feit dat we met duurzame energie bezig zijn, blijft ons product een machine van staal en elektronica, dus we hebben met dezelfde uitdagingen te maken als veel andere sectoren”, vertelt Klaus Rønde, duurzaamheidsmanager van Vestas. “Juist daarom is het waardevol om gesprekken te voeren met beleggers die onze visie delen.”

Triodosfondsen zijn al langer bij Vestas betrokken. Rønde: “Het zijn actieve beleggers die veel aandacht besteden aan de dialoog met ons. Die gesprekken helpen ons bij het aanscherpen van onze duurzame koers. De laatste tijd richten de gesprekken zich met name op de grondstoffen die wij voor onze windturbine gebruiken. Is de winning daarvan wel sociaal verantwoord genoeg? Dankzij de contacten met Triodos Bank hebben we onze werkwijze verder kunnen verduurzamen.”

Triodos Investment Management is een betrokken belegger, vindt Rønde. “Maar het is niet de enige duurzame belegger. Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema onder beleggers. Dat is enorm positief. Vestas maakt samen met Triodos Bank deel uit van een groeiende beweging die positieve verandering in de samenleving vormgeeft.”

Waarom duurzaam beleggen?

Als duurzame belegger bouwt u mee aan een economie waarin bedrijfswinsten niet ten koste gaan van levenskwaliteit en milieu. De beleggingsfondsen volgen een strikte duurzame methodologie bepaald door Triodos Bank. Zo zorgt u mee voor duurzame verandering bij mondiale ondernemingen. Het is onze overtuiging dat de meest succesvolle bedrijven in de toekomst net diegene zijn die een goed evenwicht vinden tussen financieel rendement en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ontdek hoe uw beleggingen mee een betere wereld bepalen.

Photo (c) Samantha Marx via Flickr