Het proces van industrialisering dat de landbouw decennia geleden heeft ingezet, gaat gestaag verder. De intensieve veeteelt is inmiddels zes keer zo groot als die van graasdieren, heeft een rechtstreekse impact op het dierenwelzijn en is bovendien schadelijk voor het milieu. De productie van veevoeders uit genetisch gemodificeerde zaden of uit met bestrijdingsmiddelen behandelde gewassen vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. De uitbreiding van landbouwgrond in bepaalde delen van de wereld is mee verantwoordelijk voor de ontbossing en ligt aan de basis van eigendomsconflicten. De massale uitstoot van broeikasgassen eigen aan de bio-industrie, vergroot de klimaatveranderingen. De nefaste gevolgen van de industrie op de volksgezondheid kunnen evenmin langer genegeerd worden. Het intensieve preventieve gebruik van antibiotica in kwekerijen brengt namelijk ons eigen immuunsysteem in gevaar. Het ophokken van dieren kan daarenboven de verspreiding van ziektes met zich meebrengen.

Strikte minimumeisen

Sinds haar oprichting ijvert Triodos Bank voor dierenwelzijn. Dat is één van de redenen waarom ze biologische landbouw financiert. Die wordt beschouwd als de enige aanpak om duurzame landbouw en voedselproductie mogelijk te maken. Enkel bedrijven die een strikt dierenwelzijnsbeleid uitgewerkt hebben, dat verder gaat dan de wettelijke vereisten, komen in aanmerking voor een plaats in het Triodos beleggingsuniversum. De bank verwacht van de bedrijven die betrokken zijn bij veeteelt dat ze het Principe van de Vijf Vrijheden respecteren. De dieren moeten:

  • vrij zijn van honger of dorst,
  • vrij zijn van ongemak,
  • vrij zijn van pijn, verwondingen of ziektes,
  • natuurlijk gedrag, eigen aan de soort, kunnen vertonen,
  • vrij zijn van angst en stress.

Bij de analyse van het duurzaamheidsplan van een bedrijf, houdt Triodos Research (TR) ook rekening met andere elementen zoals omstandigheden van huisvesting en transport van de dieren, slachtmethodes, het preventief gebruik van antibiotica of groeihormonen of bepaalde verminkingspraktijken (inkorten van snavel van pluimvee, castratie,...).

Dialoog met de betrokken ondernemingen

In 2014 ging Triodos Research over deze kwesties de dialoog aan met verschillende ondernemingen, actief in de voedingsdistributie en horeca. In de loop van 2016 werd een analyse gemaakt van de geleverde inspanningen van de afgelopen twee jaar. Colruyt is een goed voorbeeld van een onderneming die al ver staat in deze ethische strijd. De winkelketen heeft niet alleen strikte normen inzake dierenwelzijn aangenomen, maar heeft ook haar verslaggeving significant verbeterd. Ze spoorde overigens haar leveranciers aan om haar voorbeeld te volgen. “We zouden nu graag zien dat Colruyt zich nóg meer inzet door nieuwe concrete acties aan te kondigen en de acties uit te breiden tot over de Belgische grenzen.” aldus TR.

Het Triodos beleggingsuniversum bevat andere bedrijven zoals de hotel- en restaurantgroep Whitbread in Groot-Brittannië, de detailhandelaar van biologische producten Whole Foods Market in de Verenigde Staten of de keten H&M. Volgens de TR-specialisten moeten de volgende fasen gaan over de verbetering van de praktijken in de bevoorradingsketens, maar ook over andere productgamma’s zoals zuivelproducten en kant-en-klaarmaaltijden.

Een stap verder

Dierenwelzijn is een belangrijk aandachtsveld voor de landbouw- en voedselketen, maar het belangt ook producenten van cosmeticaproducten, geneesmiddelen, huishoudproducten, kledij en accessoires aan. Daarom zijn bepaalde minimumeisen van Triodos Bank gericht op andere aspecten van het probleem zoals de dierproeven of het gebruik van bepaalde dierlijke producten

Triodos Bank hecht veel belang aan dierenwelzijn en is dus gekant tegen dierproeven. Daarom weigert de Bank te investeren in ondernemingen die gebruikmaken van dergelijke proeven zonder dat ze daar wettelijk toe verplicht zijn. Bedrijven die duurzame initiatieven aanmoedigen, zoals het Europees partnerschap voor alternatieve benaderingen van dierproeven (EPAA), worden wel ondersteund door Triodos Bank. Een uitzondering geldt wanneer er geen betrouwbaar alternatief bestaat voor dierenproeven. In dergelijke gevallen vraagt TIM van een onderneming dat ze een duidelijk beleid hanteert op basis van het principe van humaan dierenonderzoek (de drie V’s: verminderen, vervangen of verfijnen).

Triodos Investment Management investeert evenmin in bedrijven die goederen produceren of verkopen die gemaakt zijn van bont of dierenhuid, tenzij het gaat om bijproducten (kweken van of jagen op dieren hoofdzakelijk voor het vlees). Adidas is een uitstekend voorbeeld van een onderneming die een duidelijk beleid heeft over het gebruik van bont of leer. Het bedrijf verwerkt geen huid van dieren die in China en India, twee landen die er zeer onfrisse praktijken op nahouden, werden gekweekt of geslacht. Adidas koopt evenmin bont, vacht of huid van exotische dieren zoals krokodillen, slangen of haaien.

Eendracht maakt macht!

Triodos Investment Management werkt regelmatig samen met andere duurzame investeerders om een grotere impact te hebben op ondernemingen en sommige maatschappelijke problemen een positieve wending te geven. Op het gebied van dierenwelzijn ligt TIM, samen met 17 andere institutionele beleggers, aan de basis van het Investor Statement on Farm Animal Welfare, dat in mei 2016 ondertekend werd. Deze toonaangevende beleggers – met een beheerd vermogen van ongeveer 500 miljard pond – verbinden zich ertoe dierenwelzijn in hun beleggingscriteria op te nemen en stimuleren de voedingsmiddelenindustrie om strikte normen in te voeren.

Triodos Investment Management geeft bovendien ondersteuning aan Farm Animal Investment Risk and Return (FAIRR). De leden van het platform willen het gebrek aan informatie bij de beleggers aanpakken en hen sensibiliseren voor de risico’s van intensieve veeteelt en ontoereikende normen voor dierenwelzijn. Zoals ook geldt voor de minimumeisen van Triodos Bank, houdt FAIRR rekening met alle aspecten van de problematiek inclusief het bodemgebruik en de klimaatverandering. Dankzij deze verschillende acties komt de bescherming van dieren in veeteelt op de agenda van internationale ondernemingen en beleggers.

Duurzame voeding

Wilt u met uw beroepsactiviteiten in de voedingssector bijdragen aan een duurzamere samenleving? Bent u op zoek naar een financiële partner die uw specifieke behoeften door en door kent? Onze expertise staat ter beschikking van de hele duurzame voedselproductieketen.

Samen gaan we voor meer duurzame voeding