Waarom circulaire economie?

Producten in een circulaire economie zijn zo ontworpen dat ze nooit helemaal waardeloos of onbruikbaar zijn. Alles is herbruikbaar, recycleerbaar of bio-afbreekbaar. Heel anders dan onze huidige economie waarin afval vanzelfsprekend is en de industrie dingen maakt die vroeg of laat onbruikbaar zijn en weggegooid worden. Afval maakt deel uit van het ontwerp.

Een lineaire economie is afhankelijk van aanhoudende groei zonder daarbij de ecologische en sociale kost in rekening te brengen. Dat is niet vol te houden. Economische winst gaat in zo’n model gepaard met een verlies voor de samenleving en de planeet: grondstoffen geraken uitgeput, de afvalberg groeit en vervuiling slingert doorheen het hele productieproces.

De paper Impactbeleggen via beursgenoteerde aandelen en obligaties van Triodos Investment Management, fondsenbeheerder van Triodos Bank en gespecialiseerd in duurzame investeringen, stelt dat 67 % van alle CO2-uitstoot gelinkt is aan inefficiënt materialenbeheer.

67 % van alle CO2-uitstoot is gelinkt aan inefficiënt materialenbeheer.
Triodos Investment Management, ‘Impactbeleggen via beursgenoteerde aandelen en obligaties’, 2018

Ruimte voor groei: slechts 9 % is circulair   

Volgens het Circularity Gap Report (2018) wordt wereldwijd slechts 9 % van alle grondstoffen gerecycleerd of hergebruikt. De groeimarge voor een circulaire economie is, met andere woorden, enorm. Vooral omdat bijna elke industrie een circulair businessmodel kan aannemen. Beleidsmakers en consumenten zijn alvast gewonnen voor het idee. De vraag is er dus, maar het aanbod laat op zich wachten. Bedrijven zullen de lus moeten sluiten.

4 businessmodellen die de afvalberg helpen verkleinen

Triodos Investment Management  (Triodos IM) ondersteunt de principes van de circulaire economie en onderzoekt heel gericht of bedrijven concrete oplossingen bieden, of ontwikkelen, om onze economie meer circulair te maken. Vanuit dat oogpunt identificeerde het vier werkbare businessmodellen:

  • Het Waste Value Model verwerkt ‘opgebruikte’ producten tot grondstof of energie.
  • Het Reverse Loop Model recupereert waardevolle elementen uit afgedankte producten.
  • Het Circular Input Model maximaliseert van bij het ontwerp de recycleerbaarheid, hernieuwbaarheid en herbruikbaarheid van grondstoffen en minimaliseert de input.
  • In het Platform Model behouden bedrijven de verantwoordelijkheid over de volledige levenscyclus van hun producten. Ze hebben er dus alle baat bij om hun producten hernieuwbaar, herbruikbaar of recycleerbaar te maken, zonder waardeverlies doorheen elke gebruikerscyclus.

Bedrijven die hun beleid op één van deze modellen baseren komen in aanmerking voor een Impactfonds-belegging.  

Beleggingen met groot effect 

Elke investering heeft impact, zowel positief als negatief. Beleggingen beïnvloeden de richting waarin een industrie evolueert. Door niet enkel met een mogelijk rendement op korte termijn rekening te houden, maar ook met de ecologische en sociale winst op lange termijn sturen beleggers investeringen in de richting van een duurzame economie.

De fondsen van Triodos IM zijn op die manier samengesteld. Enkel bedrijven die, via hun diensten, producten of beleid, concreet bijdragen aan een duurzame samenleving, én potentieel een gezond financieel rendement leveren, komen in aanmerking voor een investering.

 

Beleggen

We beleggen het geld dat u ons toevertrouwt enkel in ondernemingen die een positieve sociale en ecologische impact hebben. We zijn ervan overtuigd dat in de toekomst de bedrijven die oplossingen bieden voor een duurzamere samenleving, het meest succesvol zullen zijn.

Duurzaam beleggen? Met Triodos Bank gaat u verder