CO2-uitstoot blijft stijgen

90 % van de CO2-uitstoot is het gevolg van energieproductie. Grote boosdoener zijn fossiele brandstoffen zoals aardolie en steenkool. Omdat de wereldbevolking groeit, stijgt ook de vraag naar energie en daardoor ook de CO2-uitstoot.

De paper ‘Impactbeleggen via beursgenoteerde aandelen en obligaties’ van Triodos Investment Management, fondsenbeheerder van Triodos Bank en gespecialiseerd in duurzame investeringen, benadrukt dat indien drastische maatregelen uitblijven, de uitstoot nog met 10 % omhoog gaat tegen 2030 en met 25 % tegen 2050.

Als drastische maatregelen uitblijven, gaat de uitstoot nog met 10% omhoog tegen 2030 en met 25 % tegen 2050.
Triodos Investment Management, ‘Impact investing through listed equities and bonds’, 2018

Risico op ecologische schade groot

De directe gevolgen voor het klimaat en het leven op aarde zijn nu al voelbaar met extremere weersomstandigheden, het smelten van het poolijs en een stijgend zeewaterpeil. De uitdaging voor de komende jaren is de doorvoering van doortastende maatregelen om de opwarming van de aarde onder 1,5°C te houden. Dit is het absolute maximum. Bij elk beetje meer opwarming stijgt het risico op langdurige of onomkeerbare ecologische schade.

Omkeer mogelijk: energie uit zon, wind en water

Een radicale verandering is nodig om ons ecosysteem in stand te houden. De spagaat tussen het terugdringen van de CO2-uitstoot enerzijds en een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen anderzijds is onhoudbaar. Het gebruik van fossiele brandstof moet versneld afgebouwd worden.

Een duurzame economie is CO2-neutraal. Om de opwarming van de aarde beheersbaar te houden, is een energiesysteem nodig dat 100% gericht is op onuitputtelijke natuurlijke bronnen, zoals energie uit zon-, wind- en waterkracht.

Investeren in hernieuwbare energie

Ook de keuze van investeringen speelt een rol. Via o.a. beleggingen vloeit er veel geld naar economische activiteiten. Beleggers die bewust investeren in bedrijven die oplossingen zoeken voor een CO2-neutraalenergiesysteem versnellen de transitie naar een duurzame economie.

De Impact-fondsen van Triodos Bank bijvoorbeeld weren resoluut bedrijven die gelinkt zijn aan aardolie, aardgas of steenkool, maar investeren wel in bedrijven die zonnepanelen produceren, windmolens plaatsen of slimme energienetwerken ontwikkelen. Op die manier sturen de fondsen de geldstroom richting een groene economie.

Beleggingen met groot effect 

Elke investering heeft impact, zowel positief als negatief. Beleggingen beïnvloeden de richting waarin een industrie evolueert. Door niet enkel met een mogelijk rendement op korte termijn rekening te houden, maar ook met de ecologische en sociale winst op lange termijn sturen beleggers investeringen in de richting van een duurzame economie.

De fondsen van Triodos Bank zijn op die manier samengesteld. Enkel bedrijven die, via hun diensten, producten of beleid, concreet bijdragen aan een duurzame samenleving, én potentieel een gezond financieel rendement leveren, komen in aanmerking voor een investering.

 

Beleggen

We beleggen het geld dat u ons toevertrouwt enkel in ondernemingen die een positieve sociale en ecologische impact hebben. We zijn ervan overtuigd dat in de toekomst de bedrijven die oplossingen bieden om de samenleving duurzamer te maken, het meest succesvol zullen zijn.

Duurzaam beleggen? Met Triodos Bank gaat u verder