Het landbouwareaal en de geproduceerde hoeveelheid voedsel zijn in theorie voldoende om de planeet te voeden. De uitdaging is om voeding duurzaam te produceren, distribueren en consumeren.

In een duurzaam landbouwsysteem wordt bij de productie van voedsel, textiel en andere landbouwproducten rekening gehouden met mens, milieu, dierenwelzijn en afvalvermindering.
Wat kunnen we zelf doen om zo'n systeem mogelijk te maken? De focus leggen op voedselverspilling.

Een watervaleffect op het milieu

De impact van voedselverspilling op het milieu is zichtbaar op elk niveau. Achteraan in de keten verspillen gezinnen energie bij het transporteren, bewaren of klaarmaken van voedsel, maar ook bij de verwerking van voedselafval. Vooraan in de keten wordt water, grond (30% van de wereldwijde landbouwgrond) en energie verspild, en vervuiling vergroot door meststoffen en insecticiden.

Het aanpakken van verspilling is dus geen randfenomeen, vooral ook omdat het een financiële verspilling is voor de consument.

Een klein gebaar…

In geïndustrialiseerde landen is verspilling belangrijker aan het einde van de keten, op het niveau van de handelaar en de consument. Daar is de CO2-impact het grootst.

Als individu kunnen we zelf stappen ondernemen, zoals een inventaris maken van het eten in huis, menu's opstellen die hier rekening houden, zich houden aan het boodschappenlijstje en het slim verwerken van restjes.

In Brussel bijvoorbeeld, zou de aldus vermeden voedselverspilling gedurende een jaar 3 maaltijden per dag opleveren voor 30.000 mensen.

Beleggen in maatschappelijk verantwoorde fondsen is een hefboom om actie te ondernemen op het niveau van het globale voedselsysteem.

…met grote impact

Beleggen in maatschappelijk verantwoorde fondsen (Socially Responsible Investment – SRI) is een hefboom om actie te ondernemen op het niveau van het globale voedselsysteem.

Voor zijn fondsen kiest Triodos ervoor om te investeren in bedrijven die oplossingen bieden om voedselverspilling tegen te gaan, maar ook om transport, verpakking of irrigatie te optimaliseren. De SRI-fondsen van Triodos ondersteunen ook bedrijven en landbouwers die hun uitstoot van broeikasgassen verminderen, de bodem herstellen, de grondkwaliteit verbeteren, ontbossing voorkomen en de biodiversiteit beschermen.

Om een geïntegreerde aanpak te realiseren, richten de fondsen van Triodos zich op zes andere thema's: de circulaire economie, onderwijs, gezondheid, hernieuwbare bronnen, duurzame innovatie, sociale inclusie en autonomie, mobiliteit en duurzame infrastructuur.

Op al deze gebieden past Triodos strikte uitsluitingscriteria toe en worden bedrijven en organisaties geselecteerd die veel verder gaan dan de traditionele sociale, milieu-, en beleidsnormen.

 

Beleggen

We beleggen het geld dat u ons toevertrouwt enkel in ondernemingen die een positieve sociale en ecologische impact hebben. We zijn ervan overtuigd dat in de toekomst de meest succesvolle bedrijven oplossingen bieden voor een duurzamere samenleving.

Duurzaam beleggen? Met Triodos Bank gaat u verder