Beleg met positieve impact op de samenleving

Beleggingsbeslissingen worden overwegend genomen op basis van het verwachte financiële rendement op korte termijn. De totale impact van een belegging is niet zichtbaar. Wellicht zouden veel beleggers andere keuzes maken als ook de sociale en ecologische impact duidelijk zou zijn voor hen. 

Het verschil tussen ‘duurzaamheid’ en concrete duurzame verandering

De sterke opkomst van duurzame beleggingen is een stap in de goede richting. Daar staat tegenover dat duurzaam al te vaak een slogan is geworden, zonder dat de invulling noodzakelijk volgt. De cruciale vraag is immers of die beleggingen ook concreet bijdragen aan een duurzame samenleving.

De sterke opkomst van duurzame beleggingen is een stap in de goede richting. Daar staat tegenover dat duurzaam al te vaak een slogan is geworden, zonder dat de invulling noodzakelijk volgt.

Duurzame beleggingen investeren doorgaans in bedrijven die het ‘minder slecht doen’ dan de rest van hun sector. Het zijn zogenaamde ‘best-in-class’-bedrijven. Bij dit systeem zijn vraagtekens te plaatsen, want een best-in-class-investering in de tabaksector draagt duidelijk niet bij aan een duurzamere samenleving; net zomin als een investering in het minst vervuilende bedrijf van een vervuilende sector dat doet.

Een kritische blik is dus op z’n plaats. Door ‘minder slecht’ als ijkpunt te nemen, blijft alles bij het oude en is financiële impact nog steeds de enige factor van belang. Voor maatschappelijke verandering is meer nodig.

Positieve selectiecriteria versterken effect belegging

Tot die conclusie kwam ook Triodos Bank, sinds 38 jaar de koploper in duurzame beleggingen. Voor Triodos komen beursgenoteerde bedrijven in aanmerking voor selectie in een van de Triodos fondsen als die bedrijven aantoonbaar bijdragen aan de omschakeling naar een duurzame samenleving en hiervoor concrete oplossingen aanbieden. Triodos gaat hiermee verder dan andere aanbieders van duurzame fondsen.

In de praktijk betekent dit dat de beheerders van de Triodos-fondsen bedrijven selecteren die concreet bijdragen aan minstens één van zeven thema’s die de omschakeling naar een duurzame samenleving versnellen:

  • welvarende en gezonde bevolking,
  • inclusieve samenleving,
  • duurzame landbouw en voeding,
  • duurzame mobiliteit en infrastructuur,
  • innovatie voor duurzaamheid,
  • circulaire economie en
  • hernieuwbare grondstoffen.

Bovendien moeten de bedrijven voldoen aan de absolute Minimumeisen van Triodos Bank die gelden voor alle beleggingsbeslissingen (en kredietovereenkomsten).

Die vernieuwende SRI aanpak levert ook de basis waarop fondsbeheerders de dialoog aangaan met beursgenoteerde bedrijven om hen te stimuleren meer verantwoord te ondernemen.

 

Beleggen

We beleggen het geld dat u ons toevertrouwt enkel in ondernemingen die een positieve sociale en ecologische impact hebben. We zijn ervan overtuigd dat in de toekomst de meest succesvolle bedrijven oplossingen bieden voor een duurzamere samenleving.

Duurzaam beleggen? Met Triodos Bank gaat u verder