Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

 

Aan welke vereisten voldoen banken in het GABV-netwerk?

De GABV is heel selectief. Om te kunnen toetreden tot dit netwerk moeten de banken aan bepaalde minimumvereisten beantwoorden: zo moet duurzaamheid deel uitmaken van hun missie en moeten ze totaal onafhankelijk zijn. Ze moeten bijdragen tot de reële economie, enkel geld lenen aan ondernemingen en projecten die leiden tot maatschappelijke en ecologische vooruitgang. Dat vraagt een gedetailleerde kennis van de klanten en hun effectieve bijdrage tot verandering. GABV-leden moeten blijk geven van veel transparantie en hun managementmodel moet de oorspronkelijke missie van de bank beschermen. Uiteraard moeten ze over de nodige financiële veerkracht beschikken.

Maatschappelijk inclusie, gelijkheid en milieu: via deze thematieken willen we in vraag stellen wat er de komende tien jaar moet voorzien worden
Marcos Eguiguren, directeur GABV

De GABV werd opgericht na de financiële crisis van 2008. Op dat moment bleek hoe weinig veerkracht de traditionele banken hadden en hoe zwak hun connectie met de reële economie was. Maken de banken uit het GABV-netwerk het verschil?

Ja, inderdaad. Uit een vergelijkend onderzoek tussen de banken die lid zijn van de GABV en de grote systemische banken blijkt dat de waarden en principes van eerstgenoemde niets afdoen aan hun economische en financiële performantie.

Onderzoek toont dat de banken uit het GABV-netwerk bijna 71,8% van het hun toevertrouwde spaargeld gebruiken om kredieten toe te kennen en aldus bij te dragen aan de reële economie. Systemische banken halen een conversie van slechts 41,5%; de rest van hun activiteiten blijft geconcentreerd binnen de financiële economie. Meer dan tien jaar na de crisis van 2008 is dat een betreurenswaardige vaststelling.

Nog een teken dat de GABV-banken bijdragen tot de reële economie: hun middelen zijn vooral afkomstig van het spaargeld dat hun klanten hen toevertrouwen (73,9% tegenover slechts 53,8 bij de systemische banken). Ze keren ook terug naar de fundamentele rol van een bank: geld van kapitaalkrachtigen uitlenen aan vragende partijen.

De GABV viert dit jaar zijn tiende verjaardag. Hoe blikt u terug op dit eerste decennium?

We zijn ontstaan uit een kern van drie stichtende banken; het was belangrijk om ons netwerk te doen groeien en er een globale beweging van te maken die zich niet tot het westen zou beperken. Met 55 banken verspreid over alle werelddelen, bedienen we vandaag bijna 60 miljoen klanten. Het betekent dat we een positieve impact hebben om het leven van 500 miljoen mensen. Het is uitgegroeid tot een zeer belangrijke beweging.

Met 55 banken verspreid over alle werelddelen, bedienen we vandaag bijna 60 miljoen klanten. Het is uitgegroeid tot een zeer belangrijke beweging.
Marcos Eguiguren, directeur GABV

De afgelopen tien jaar wilden we ook erkenning krijgen bij internationale financiële instellingen, zoals de Wereldbank of de Europese Commissie. Zo zijn we bijvoorbeeld heel actief geweest op het vlak van de ‘Principles for Responsible Banking’ van de Verenigde Naties of de opstelling van de duurzame financiënwet voor Europa. Naast deze institutionele partnerships hebben we ons netwerk en onze expertise binnen de academische wereld of de ontwikkelingsbanken uitgerold. Voor onze leden hebben we tools en platformen voor de uitwisseling van wederzijdse ervaringen en expertise gecreëerd.

Wat zijn volgens u de toekomstige uitdagingen voor de GABV en de banken die ertoe behoren?

In februari vond onze jaarlijkse top in Vancouver plaats. Die was gewijd aan het thema “Migrants, #MeToo, and Melting Icecaps… Redefining Banking for a Radically Different Future”. Maatschappelijk inclusie, gelijkheid en milieu: via deze thematieken willen we in vraag stellen wat er de komende tien jaar moet voorzien worden inzake bankreglementeringen, maar ook wat betreft producten en beheer, opdat banken ten dienste zouden staan van een inclusievere, minder ongelijke en milieuvriendelijkere samenleving.

Ik denk dat we ambitieuzer moeten zijn tegenover traditionele banken. Neem nu de ‘Principles for Responsible Banking’ die gepubliceerd werden door de Verenigde naties en ondertekend door de meeste grote banken. We hebben daaraan meegewerkt en ik ben ervan overtuigd dat deze principes een goede zaak zijn voor de traditionele banken die hun waarden willen doen evolueren. De principes van de GABV zijn al sterker ingeburgerd en weerspiegelen de praktijken van de banken die deze weg allang ingeslagen zijn. De GABV moet dus tonen wat het netwerk anders maakt en tegelijk waakzaam blijven, en zijn eisen inzake bankethiek bij de grootbanken doen groeien. Er is nog een lange weg te gaan.

Marcos Eguiguren is economist en doctor in Business Administration. Hij is professor aan de Polytechnische Universiteit van Catalonië. Sinds 2015 is hij executive director van de Global Alliance for Banking on Values.

Interview door Marie-Cécile Guyaux, op 12 maart 2019 in Brussel.