Zonder drastische maatregelen stijgt de CO2-uitstoot met 10% tegen 2030 en met 25% tegen 2050. Deze en andere conclusies van wetenschappelijke studies vormen de uitgangspunten van het recente White Paper ‘Impact beleggen via beursgenoteerde aandelen en obligaties’ waarin Triodos Investment Management (Triodos IM) zijn visie op duurzaam beleggen toelicht. Echt duurzaam beleggen toont hoe investeringen positieve veranderingen bevorderen.

Extremere weersomstandigheden, het smelten van het poolijs, een stijgende zeespiegel: de directe gevolgen van klimaatverandering voor het leven op aarde zijn nu al voelbaar. Willen we de opwarming van de aarde onder 1,5°C houden, dan zijn de volgende jaren doortastende maatregelen nodig. Om de klimaatverandering beheersbaar te houden, is o.a. een dringende omschakeling nodig naar een energiesysteem dat 100% gebruik maakt van onuitputtelijke natuurlijke bronnen zoals zon, wind en water. Om die doelstelling te halen moeten we onze inspanningen versnellen, benadrukt het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) onlangs nog in zijn rapport van oktober 2018. Door te beleggen in écht duurzame fondsen en duurzaam vermogensbeheer kiest u alvast voor de omschakeling naar een CO2-neutrale energiesector.

Meer hernieuwbare energieproductie (wind, zon en water) is nodig bij de overgang naar 100% hernieuwbare energie.

Beleggingen met positieve impact

De Triodos IM SRI-fondsen en duurzaam vermogensbeheer weren resoluut bedrijven gelinkt aan olie, gas of steenkool. Investeringen in energie betreffen bedrijven die zonnepanelen produceren, windmolens plaatsen of slimme energienetwerken ontwikkelen. Enkel bedrijven die, via hun diensten, producten of beleid, echt bijdragen aan een duurzame samenleving, én potentieel een gezond financieel rendement leveren, komen in aanmerking voor een investering. Zo stroomt uw geld richting groene economie.

Het Nederlandse DSM is hiervan een goed voorbeeld. DSM N.V. is wereldwijd actief in gezondheid, voeding en duurzaam leven. De Dyneema-vezel, een uiterst sterke vezel ontworpen door DSM heeft verschillende toepassingen in het produceren van beschermende kledij, in de medische sector en in de zeevaart. Duurzaamheid zit in het DNA van de onderneming. Dat blijkt onder andere uit de missie- en visietekst: “Alles wat we doen zou moeten bijdragen aan een duurzamere wereld.”

DSM identificeerde vijf Sustainable Development Goals (SDG’s) waar het kan aan bijdragen. Dit motiveert de groep om zijn energieverbruik radicaal te verminderen en volledig over te schakelen op hernieuwbare energie. De SDG’s liggen ook aan de basis van de logica om over te schakelen van fossiele grondstoffen naar grondstoffen op een plantaardige basis. Dit is een cruciale uitdaging voor de chemische sector.

In de ontwikkeling van nieuwe producten speelt DSM’s ‘Brighter Living Solutions’ (BLS) - programma een belangrijke rol. Dit programma zorgt er voor dat DSM producten op de markt brengt met een meetbaar betere impact op mens en planeet dan producten van de concurrentie. DSM berekent voor de productie van nieuwe producten de kost van CO2-uitstoot aan 50 euro/ton, hoewel de huidige kost van emissierechten een stuk lager ligt: een duidelijk engagement. Op dit moment is 62% van de verkochte DSM-producten ontstaan binnen het BLS-programma. Voor nieuwe producten die worden klaargestoomd voor commercialisatie gaat het zelfs om 80%.

Innovatie is met andere woorden een sleutelbegrip en het DSM Innovation Center speelt dan ook een centrale rol binnen de productontwikkeling. Omega-3-vetten gekweekt op basis van algen, stevia gebaseerd op fermentatie en aangepast veevoeder dat voor een belangrijke reductie van methaanuitstoot bij de veepopulatie moet zorgen: het zijn slechts een aantal van de interessante projecten die DSM op dit moment ontwikkelt voor commercialisatie in 2020.

Een ander voorbeeld van een onderneming die actief bijdraagt aan een verregaande reductie van de CO2- uitstoot is Acuity Brands. Met zijn energie-efficiënte verlichting en intelligente controlesoftware dragen de producten van Acuity Brands bij tot een minimaal energieverbruik. Het bedrijf probeert ook de negatieve impact van zijn activiteiten op de omgeving en de gemeenschap waarin het actief is zo veel mogelijk te beperken. Zo verlaagt het zijn eigen energieverbruik.

Aangezien een resem van de producten van Acuity Brands veel schaarse grondstoffen bevatten, stelde het bedrijf een due diligence raamwerk op voor het ontginnen van mineralen.Dit voldoet aan de richtlijnen van de OESO. Door zijn productaanbod draagt de firma bij tot de transitie naar een koolstofvrij energiesysteem. Op die manier komt het in aanmerking voor een investering door de Triodos IM SRI-fondsen en duurzaam vermogensbeheer onder het thema innovatie voor duurzaamheid.

Om de overgang te kunnen maken van een economie die intensief gebruik maakt van natuurlijke bronnen naar een duurzame economie, moet de vraag naar niet-hernieuwbare natuurlijke bronnen teruggedrongen worden. Het gebruik van deze laatste bronnen moet zo efficiënt mogelijk gebeuren en wanneer mogelijk moet de voorkeur gegeven worden aan het gebruik van hernieuwbare natuurlijke bronnen. De energiesector zal zichzelf radicaal moeten hervormen, wat ook de volledige wering van koolstof uit de energieproductie inhoudt.


 

Beleggen tegen waterschaarste

Naast de CO2-uitstoot is een dreigend tekort aan drinkwater een ander gevolg van de klimaatverandering. Volgens studies zal dit tekort oplopen tot 40% in 2030. Onderzoek suggereert dat tot 70% van de werelds waterbronnen ‘peak water’ hebben bereikt. Dit is het punt waarop we het water sneller verbruiken dan het wordt aangevuld.

De oplossingen zoals ontzilting zijn vaak energie-intensief en/of duur in vergelijking met maatregelen die inzetten op efficiënter watergebruik.

De industrie en de landbouwsector beperken echter slechts zeer traag hun watergebruik. Als deze sectoren tot 2030 hun efficiëntiewinsten niet versnellen, wordt slechts 20% van de kloof tussen vraag en aanbod gedicht. Op die manier blijven we water van toekomstige generaties opsouperen.

Daarom geeft Triodos IM in zijn beleggingskeuzes de voorkeur aan de integratie van watersystemen die vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen, ‘het juiste water voor de juiste behoefte’ leveren, de lengte van de pijpleiding verkleinen en de kosten van waterbehandeling te verlagen om aan de behoefte te voldoen. Zo behoren onder andere Evoqua Water Technologies en Xylem tot de lijst van bedrijven waarin de Triodos IM SRI-fondsen en duurzaam vermogensbeheer voor u kunnen investeren.