De uitdaging voor de komende jaren is de doorvoering van doortastende maatregelen om de opwarming van de aarde onder 1,5°C te houden. Dit is het absolute maximum. Bij elk beetje meer opwarming stijgt het risico op langdurige of onomkeerbare ecologische schade. Het besef is er, blijkt ook uit de recente oproep van EU-commissievoorzitter Von der Leyen om de CO2-uitstoot tegen 2030 niet met 40 % maar met 55 % te doen dalen.

De rol van beleggingen

Welke rol hebben investeringen hierin te spelen? Elke investering heeft impact, positief of negatief. Beleggingen beïnvloeden de richting waarin een industrie evolueert. Door niet enkel met een mogelijk rendement op korte termijn rekening te houden, maar ook met de ecologische en sociale winst op lange termijn sturen beleggers investeringen in de richting van een duurzame economie.

De fondsen van Triodos Bank zijn met dat doel voor ogen samengesteld. Enkel bedrijven die, via hun diensten, producten of beleid, concreet bijdragen aan een duurzame samenleving, én potentieel een gezond financieel rendement leveren, komen in aanmerking voor een investering. Vervolgens wordt met deze bedrijven regelmatig in dialoog gegaan om de ingeslagen weg van duurzaamheid te volgen, impact te hebben en transparant te communiceren.

Om duurzame bedrijven en organisaties te selecteren, hanteert Triodos zeven prioritaire transitiethema’s

  1. Duurzame landbouw en voeding
  2. Duurzame mobiliteit en infrastructuur
  3. Hernieuwbare grondstoffen
  4. Circulaire economie
  5. Gezondheid en welzijn
  6. Innovatie voor duurzaamheid
  7. Sociale inclusie en emancipatie

Verder weren de fondsen van Triodos Bank bijvoorbeeld resoluut bedrijven die gelinkt zijn aan aardolie, aardgas of steenkool. En ze investeren wel in bedrijven die zonnepanelen produceren, windmolens plaatsen of slimme energienetwerken ontwikkelen. Op die manier sturen de fondsen de geldstroom richting een groene economie.

Hoe meet je de impact van een duurzaam fonds? 

Triodos berekent niet alleen de financiële prestaties van de fondsen, maar ook hun ecologische voetafdruk en meer bepaald hun CO2-uitstoot, afval en waterverbruik. 

Hoe wordt die afdruk berekend? De koolstofvoetafdruk van een bedrijf komt overeen met de hoeveelheid broeikasgassen die het bedrijf produceert en uitstoot als gevolg van zijn activiteiten. Die hoeveelheid wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten. De CO2-voetafdruk van een fonds wordt verhoudingsgewijs berekend: het percentage aandelen dat het fonds bezit in de totale bedrijfswaarde van elk bedrijf, is ook het percentage van de uitstoot dat aan het fonds wordt toegeschreven. Een voorbeeld: stel dat een fonds 1 % van de aandelen bezit van een bedrijf dat jaarlijks 365.000 ton CO2 uitstoot. Triodos rekent dan 1 % van de uitstoot van het bedrijf, zijnde 3.650 ton, tot de uitstoot van het fonds.  Dezelfde berekening gebeurt voor de voetafdruk op het vlak van water en afval dat bedrijven verbruiken en genereren. 

Deze cijfers zijn een resultaat van de beleggingsstrategie van Triodos, maar zijn  niet het hoofddoel. Door de CO2-voetafdruk van haar impactfondsen bekend te maken, moedigt Triodos de hele financiële sector aanmoedigen transparanter te zijn rond zijn klimaatimpact. 

Duurzaam beleggen?

Met Triodos Bank gaat u verder.