Beleg met positieve impact op de samenleving

Beleggingsbeslissingen worden overwegend genomen op basis van het verwachte financiële rendement op korte termijn. De totale impact van een belegging is niet zichtbaar. Wellicht zouden veel beleggers andere keuzes maken als ook de sociale en ecologische impact duidelijk zou zijn voor hen. 


‘Minder slecht’ is nog niet ‘duurzaam’

De sterke opkomst van duurzame beleggingen is een stap in de goede richting. Daar staat tegenover dat duurzaam al te vaak een slogan is geworden, zonder dat de invulling noodzakelijk volgt. De cruciale vraag is immers of die beleggingen ook concreet bijdragen aan een duurzame samenleving.

De sterke opkomst van duurzame beleggingen is een stap in de goede richting. Daar staat tegenover dat ‘duurzaam’ al te vaak een slogan is geworden, zonder dat de invulling noodzakelijk volgt.

Duurzame beleggingen zitten doorgaans in bedrijven die het ‘minder slecht doen’ dan de rest van hun sector. Het zijn zogenaamde ‘best-in-class’-bedrijven. Bij dit systeem zijn vraagtekens te plaatsen, want een best-in-class-investering in de tabaksector draagt duidelijk niet bij aan een duurzamere samenleving; net zomin als een investering in het minst vervuilende bedrijf van een vervuilende sector dat doet.

Een kritische blik is dus op z’n plaats. Door ‘minder slecht’ als ijkpunt te nemen, blijft alles bij het oude en is financiële impact nog steeds de enige factor van belang. Voor maatschappelijke verandering is meer nodig.


Positieve selectiecriteria versterken effect belegging

Tot die conclusie kwam ook Triodos Bank, sinds 40 jaar de koploper in duurzame beleggingen. Triodos neemt beursgenoteerde bedrijven in aanmerking voor selectie in een van de Triodos-fondsen als die bedrijven aantoonbaar bijdragen aan de omschakeling naar een duurzame samenleving en hiervoor concrete oplossingen aanbieden. Met haar impact-benadering gaat Triodos verder dan andere aanbieders van duurzame fondsen.

In de praktijk betekent dit dat de beheerders van de Triodos-fondsen bedrijven selecteren die concrete impact hebben op minstens één van zeven thema’s die de omschakeling naar een duurzame samenleving versnellen:
 

Thema’s    Voorbeelden van sectoren
Welvarende en gezonde bevolking    
 • Medische toestellen 
 • Tandprotheses en implantaten
Inclusieve samenleving    
 • Studentenhuisvesting
 • HR-dienstverlening
Duurzame landbouw en voeding    
 • Duurzame visvangst
 • Biologische voeding
Duurzame mobiliteit en infrastructuur    
 • Spoorwegen
 • Motoren en andere componenten voor geëlektrificeerde voertuigen
Innovatie voor duurzaamheid    
 • Zonnepanelen 
 • Watermeters
Circulaire economie    
 • Inzameling en hergebruik van glas 
 • Recyclage van papier en karton recycleren
Hernieuwbare grondstoffen    
 • Waterzuivering
 • Wind- en zonne-energieBovendien moeten de bedrijven voldoen aan de absolute Minimumeisen van Triodos Bank die gelden voor alle beleggingsbeslissingen (en kredietovereenkomsten). Zo zijn bedrijven die zich inlaten met aardolie, aardgas of ontbossing bij voorbaat uitgesloten

Die vernieuwende impact-aanpak levert ook de basis waarop fondsbeheerders de dialoog aangaan met beursgenoteerde bedrijven om hen te stimuleren meer verantwoord te ondernemen.
 

Duurzaam beleggen?

Met Triodos Bank gaat u verder.