De open brief stelt onder meer: “De wereld is in een buitengewone crisis gestort. We delen een diepe bezorgdheid over het menselijke leed dat al door het virus is veroorzaakt, en betuigen onze oprechte solidariteit met de meest kwetsbare gemeenschappen nu de pandemie zich verder over de wereld verspreidt.

De dreiging vraagt om snelle en sterke antwoorden; we steunen ten volle de noodmaatregelen die zoveel mogelijk levens moeten redden en de verwoestende impact op de broodwinning en veiligheid van mensen moeten opvangen. Deze crisis toont ook hoezeer we, als één mensheid die op één planeet leeft, van elkaar afhankelijk zijn voor onze gezondheidssystemen, onze voedselsystemen en toeleveringsketens.

Een ongeziene kans om de onbegrensde groei tot elke prijs en de oude, op fossiele brandstoffen draaiende economie achter ons te laten, en om een duurzaam evenwicht te creëren tussen mensen, welvaart en de grenzen van de planeet.

We moeten erkennen dat de planeet voor een diepere en langer durende crisis staat, die zijn oorsprong vindt in een aantal onderling verbonden wereldwijde uitdagingen. Opkomende besmettelijke ziektes (of ‘emerging infectious diseases’ – EID’s) zoals ebola, vogelgriep, SARS en nu het coronavirus (covid-19) leiden tot grootschalige overlijdens, ziekte en economische schade, en verstoren de handels- en reisnetwerken. Bijna 70 % van die ziektes zijn afkomstig van dieren (hoofdzakelijk dieren in het wild). Hun opkomst vloeit voort uit menselijke activiteiten zoals ontbossing, de uitbreiding van landbouwgronden en de toegenomen jacht en handel op wilde dieren, activiteiten die ook het verlies aan biodiversiteit in de hand werken. Veel pathogenen moeten nog ontdekt worden. De ziektes die we kennen, zijn dus nog maar het topje van de ijsberg.

Net als covid-19 houden de klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en de ineenstorting van het financiële systeem geen rekening met nationale of zelfs fysieke grenzen. We kunnen die problemen alleen oplossen via gezamenlijke actie die we ondernemen lang voor de problemen tot echte crisissen uitgroeien. We moeten ze niet als individuele dreigingen aanpakken, maar als een mogelijke reeks van schokken.

Covid-19 toont ons dat een plotse en ingrijpende verandering mogelijk is. Een andere wereld, een andere economie breekt plots aan. Dit is een ongeziene kans om de onbegrensde groei tot elke prijs en de oude, op fossiele brandstoffen draaiende economie achter ons te laten, en om een duurzaam evenwicht te creëren tussen mensen, welvaart en de grenzen van de planeet.
 

Het risico bestaat erin dat ze kortzichtige beslissingen nemen die de uitstoot vergroten en de natuur op lange termijn verder vernietigen.

De manier waarop leiders de economie zullen stimuleren als antwoord op de coronacrisis, zal de wereldwijde dreigingen ofwel versterken ofwel verzwakken. Ze moeten dus een wijze beslissing nemen. Het risico bestaat erin dat ze kortzichtige beslissingen nemen die de uitstoot vergroten en de natuur op lange termijn verder vernietigen. Anderzijds krijgen ze de kans om oplossingen te steunen die niet alleen levens heropbouwen en de economische activiteit aanzwengelen in de onmiddellijke nasleep van de crisis, maar ook de transitie naar veerkrachtige, koolstofarme economieën en natuurrijke samenlevingen versnellen.

We kennen de oplossingen: investeren in hernieuwbare energie in plaats van fossiele brandstoffen, investeren in de natuur en herbebossing, investeren in duurzame voedselsystemen en herstellende landbouw, en kiezen voor een meer lokale, circulaire en koolstofarme economie. In deze onzekere tijden kunnen die positieve acties ook een broodnodige bron van collectieve hoop en optimisme zijn voor het herstel van het leven.

We roepen leiders op om moed, wijsheid en vooruitziendheid aan de dag te leggen en de kans te grijpen om hun plannen voor economisch herstel werkelijk ingrijpend te maken door te investeren in mensen, de natuur en een koolstofarme ontwikkeling. Op die manier helpen ze het pad te effenen naar koolstofneutraliteit tegen 2050, de wereldwijde gezondheid te verbeteren, onze relatie met de natuur herop te bouwen, te herbedenken hoe we land gebruiken en onze voedselsystemen te transformeren.

Nu is het moment gekomen om fossiele brandstoffen volledig af te bouwen.

De herstelpakketten mogen geen blanco cheques zijn, maar moeten net enkele sterke economische incentives en voorwaarden voor bedrijven en sectoren bevatten, zodat zij voor een koolstofarm, circulair businessmodel kiezen en in de natuur en mensen investeren. Nu is het moment gekomen om fossiele brandstoffen volledig af te bouwen.

Het is net zo belangrijk dat klimaat en biodiversiteit bovenaan de agenda blijven staan in 2020 en daarna, en dat leiders elke kans benutten om de dynamiek op die fronten gaande te houden. We moeten er alles aan doen opdat de wereldwijde inspanningen onder leiding van de Verenigde Naties (de ‘natuurtop’ van de Algemene Vergadering van de VN, het Klimaatverdrag, het Biodiversiteitsverdrag) blijven vorderen. We mogen niet vergeten dat landen sterker zijn wanneer ze samenwerken, en dat internationale samenwerking de beste optieis om toekomstige existentiële dreigingen te overwinnen.

Dit is het moment waarop we allemaal de uitdaging van samenwerkend leiderschap moeten aangaan en samen manieren moeten zoeken om deze noodtoestand te boven te komen met een volledig nieuwe wereldeconomie. Mensen en de natuur moeten centraal staan in deze grondige transformatie voor herverdeling, herstel en vernieuwing. Welvaart voor mens en planeet is enkel mogelijk als we vandaag moedige beslissingen nemen, zodat toekomstige generaties in een betere wereld kunnen overleven en bloeien.

Wil je deze actie steunen?

Teken de open brief