De Emscher, een rivier die door het dichtbevolkte Ruhrgebied loopt, werd lange tijd gebruikt als open riool. Dit had uiteraard verwoestende gevolgen voor de natuurlijke omgeving. De biodiversiteit in en rond de rivier nam drastisch af, veel dier- en plantensoorten verdwenen. Daarbij verloor de Emscher haar natuurlijke vermogen om regenwater op te vangen, met regelmatige overstromingen tot gevolg.

De Duitse NRW.BANK uit Noordrijn- Westfalen engageerde zich tot een dertig jaar durend project (1990-2020) om de natuurlijke ecosystemen in en rond de Emscher naar hun oorspronkelijke staat terug te brengen. Het project was het grootste in zijn soort in Europa, en kende opeenvolgende mijlpalen. Zo keerde veel flora en fauna terug, en nieuwe opvangbekkens langs de rivier voorkomen verdere overstromingen.

We willen het geld van onze klanten investeren in duurzame veranderingen die een impact op onze toekomst zullen hebben.
Luc van Haaren, Sustainability Analyst bijTriodos IM

Langetermijnvisie

Wanneer Triodos Investment Management (Triodos IM) het geld van haar beleggers in obligaties investeert, dan is het alleen in obligaties van vooruitstrevende groene bedrijven en democratische overheden. “Wij kijken kritisch naar uitgiftes van impactobligaties voor het financieren van duurzame projecten”, zegt Luc van Haaren, Sustainability Analyst bij Triodos IM. “We waren meteen enthousiast over de obligatie van NRW.BANK. Het is een ontwikkelingsbank, wat betekent dat ze in opdracht van de lokale overheid van Noordrijn-Westfalen werkt. Haar missie is om de levensomstandigheden in de deelstaat te verbeteren, waardoor ze langetermijnprojecten kan uitvoeren.”

Foto: Tim Hufner via Unsplash.

NRW.BANK heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Ze voert dan ook vooral projecten uit die de sociaal-economische en ecologische omstandigheden in Noordrijn-Westfalen verbeteren. Denk aan groene woon- en werkgebouwen, duurzaam watermanagement, maar ook wind- en zonne-energie en duurzaam transport zoals elektrisch (openbaar) vervoer en oplaadpunten. De vermeden CO2-uitstoot over tien jaar wordt op 1,3 miljoen ton geschat.

Wat is het? ‘Obligaties’ en ‘ontwikkelingsbank’

NRW.BANK is een ontwikkelingsbank en heeft geen spaar- of betaalklanten. Ze trekt daarom voornamelijk kapitaal aan door obligaties of obligatieleningen uit te geven. De investeerder in de obligatie ontvangt hiervoor een rentevergoeding. Om een impactobligatie of ‘green bond’ uit te geven moeten instanties transparant zijn over de impact, de keuze die ze maken en meetbare resultaten in rapporteringen delen. Bij reguliere obligaties heb je die impact en transparantie niet.

Greenwashing

“Bij het investeren in duurzame projecten zien we helaas ook steeds meer ‘greenwashing’. Bedrijven vragen financiering aan voor groene projecten die bijvoorbeeld al jaren oud zijn. Wij investeren het geld van onze klanten graag in de duurzame verandering van de toekomst”, vertelt van Haaren. NRW.BANK financiert alleen recente projecten, die niet langer dan een jaar geleden zijn gestart, en de rapportering gebeurt transparant en gedetailleerd.

Van Haaren: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe je met beleggen in beursgenoteerde organisaties ook op lokaal niveau positieve impact kan hebben, bijvoorbeeld op het vlak van biodiversiteit. In de rapportering van de bank staat letterlijk hoeveel nieuwe vissoorten er nu in het water van de Emscher zwemmen. Dat is een heel concreet en mooi resultaat van onze financiering.”

Beleggen met positieve impact, in alle transparantie?