De impactaandelen en -obligatiefondsen van Triodos Investment Management en het Triodos Private Banking-portefeuillebeheer beleggen in zeven thema's die een rol spelen bij de overgang naar een duurzame economie. Op basis daarvan selecteerden ze ook impactobligaties van de Duitse staatsinvesteringsbank KfW Group. Ze dragen bij aan de thema's Sustainable Mobility & Infrastructure en Renewable Resources en worden gebruikt om projecten te financieren die bijvoorbeeld de energie-efficiëntie van gebouwen verbeteren of duurzame energie opwekken.

KfW is een Duitse staatsinvesterings- en ontwikkelingsbank met als doelstelling wereldwijd bij te dragen aan het verbeteren van de sociale, ecologische en economische leefomgeving. De bank, die ongeveer 6.000 personeelsleden telt, financiert daarom onder meer woningbouw en renovatie, infrastructuur, onderwijs en sociale projecten, zowel binnen als buiten Duitsland. Ook is de bank namens de Duitse overheid actief als ontwikkelingsbank in opkomende economieën. 

KfW werkt voor de hele goep met een uitsluitingslijst, zowel voor haar financieringsactiviteiten als voor de beleggingen voor eigen rekening. De staatsinvesteringsbank rapporteert zeer transparant over energieverbruik, koolstofvoetafdruk, watergebruik, papiergebruik en afval. Ze is ook zeer actief op de markt van groene obligaties en geeft sinds 2014 ook zelf dergelijke 'green bonds' uit. Ook Triodos Investment Management tekende er van bij de start op in. KfW heeft ook een programma voor gendergelijkheid om gelijke kansen bij KfW te bevorderen. En de eigen activiteiten van de bank zijn sinds 2006 koolstofneutraal. 

Kortom: de missie van KfW is om de overgang naar een duurzame samenleving te bevorderen, door projecten in vooral Duitsland en ontwikkelingslanden te financieren. Daarbij neemt ze maatregelen om haar financieringsactiviteiten af te stemmen op de SDG's (sustainable development goals) en het akkoord van Parijs over de beperking van de klimaatopwarming.