‘Triodos wil de menselijke waardigheid promoten, de natuur beschermen en de menselijke levenskwaliteit centraal stellen’: het is één van de eerste zinnetjes uit het jaarverslag van de ethische bank. Geen lege woorden, maar juist de hele filosofie waar Triodos voor staat. “Onze medewerkers staan centraal en we proberen zo goed mogelijk te luisteren naar hun inzichten en suggesties om de bank sterker te maken”, zegt Thomas Van Craen, managing director van Triodos Bank België. “Als ethische bank is het niet alleen onze rol om te investeren in projecten die van deze aardbol een betere plaats maken voor mensen. We moeten als organisatie zelf ook het goeie voorbeeld geven.”

Gelijkheid tussen vrouwen en mannen

Hoe Triodos dat voorbeeld geeft? “Naast onze financieringsdoelstellingen – People, Planet en Prosperity – staan onze mensen centraal”, verduidelijkt Clarisse Blavier, hr-directeur van Triodos Bank België.  “Zo’n prominente plaats geven aan medewerkers, zie je in heel weinig bedrijven”.

Momenteel werken er bij Triodos België 173 mensen. Mannen en vrouwen zijn even talrijk, geen evidentie in de bankensector. Ook op managementposities in het geheel genomen, is de balans tussen het aantal mannen en vrouwen zo goed als in evenwicht. Heel wat financiële ondernemingen moeten hun uiterste best doen om voldoende vrouwen aan te trekken. Bij Triodos speelt dat probleem niet, zegt Clarisse Blavier. “Vrouwen vinden automatisch de weg naar ons omdat wij van in het begin duidelijk maken dat ze niet moeten vrezen voor de sector, voor een eventueel glazen plafond of voor beperktere carrièremogelijkheden als vrouw.”

Ouderschapsverlof populair

Een cruciaal aspect om mannen en vrouwen gelijke carrièrekansen te geven: aandacht voor de werk-privébalans van medewerkers. Zo merkt Triodos bijvoorbeeld dat steeds meer mensen binnen de organisatie – ook mannen – ouderschapsverlof opnemen. Bijna 30% van de werknemers bij Triodos werkt momenteel deeltijds, heel vaak om één of meerdere dagen per week voor de kinderen te kunnen zorgen. Een derde van die deeltijdsen zijn mannen. Moet dat niet nog beter? “In elk geval is dat percentage al vrij hoog in vergelijking met heel wat andere organisaties. Maar het kan altijd beter en daar streven we ook naar”, zegt Clarisse Blavier.

Diversiteit op de werkvloer

In 2020 startte Triodos Bank een intensief diversiteitstraject op om meer mensen met uiteenlopende achtergronden nóg beter te laten samenwerken binnen de organisatie. Kort na de opmars van de Black Lives Matter-beweging bracht een collega in Nederland het onderwerp hoog op het agenda binnen Triodos Bank Group. Zij schreef een persoonlijk relaas in een blog op het intranet over haar ervaringen om als kleurling in een overwegend witte bank te werken, zelfs als die bank Triodos Bank heet.

Het was een wake-upcall. Clarisse Blavier: “Voor ons leek het een evidentie dat iedereen gelijk was en gelijke kansen kreeg, maar het verhaal van onze collega schudde het hele management van de bank wakker dat dit misschien niet zo vanzelfsprekend was en er ook bij ons blinde vlekken waren. We hebben toen meteen een Diversity & Inclusion Officer aangesteld – de medewerker in kwestie - , nagedacht en overlegd hoe het beter kan en moet, en dit neergeschreven in een visietekst. Zo werken we nu ook aan expliciete bedrijfsdoelstellingen op het vlak van diversiteit.”

Een andere collega, die een commerciële rol heeft in de bank, is blij met de acties van Triodos op het vlak van inclusie. “Ik vind mijn persoonlijke waarden terug bij de bank. Ik moet op het werk geen andere persoon zijn. Ik ben moslima en draag een hoofddoek. Tijdens mijn sollicitatie was meteen duidelijk dat dat absoluut geen probleem was. Ook nu ik hier werk, merk ik dat mijn hoofddoek op geen enkele manier een obstakel vormt. Men kijkt naar mij als een individu met bepaalde capaciteiten, niet naar mijn achtergrond en religie. Het draait hier niet enkel om duurzaamheid, maar ook om eerlijkheid en non-discriminatie.”

Een concreet voorbeeld van de recente inspanningen van Triodos Bank om iedereen te vlot te laten integreren, is de inrichting van een gebedsruimte voor moslims. Onder andere in de kantoren in Brussel en Amsterdam werden het voorbije jaar stilteruimtes ingericht waar medewerkers met een moslim achtergrond in de loop van de dag kunnen bidden.

Inclusieve rekrutering

En toch: als je de cijfers uitpluist, is er ook bij Triodos Bank nog werk aan de winkel om op alle niveaus een schoolvoorbeeld te worden van een uiterst diverse werkplek. “Het senior management team blijft overwegend bestaan uit witte mannen, daar moeten we eerlijk in zijn”, erkent Clarisse Blavier. “Maar we ondernemen wel actie. Zo zijn er de laatste jaren verschillende vrouwen – ook met andere etnische achtergronden – doorgegroeid naar een managementfunctie. We doorlopen ook een traject met diversiteitscoach Hassan Al Hilou.”

De krijtlijnen om diverser te rekruteren, zijn een andere werf. Clarisse Blavier: “De slagzinnen en de kern van ons rekruteringsbeleid luiden: ‘Bij ons kan je jezelf zijn en spelen leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging, geslacht, seksuele geaardheid of fysieke gesteldheid geen rol. We moeten op het vlak van diversiteit nog meer stappen zetten, maar daar kan jij ons misschien mee helpen.’ Alleen al door dat te benoemen én door vakjargon in onze vacatureteksten zoveel mogelijk te vermijden, haal je barrières weg die mensen zouden kunnen ondervinden om te komen solliciteren.”

De aanpak werpt vruchten af. “Zo heeft één van onze medewerkers bij de dienst Daily Banking een opleiding als kok”, weet Thomas Van Craen. “Zo’n verhalen kom je niet zo vaak tegen in de banksector”, glundert hij.

Duurzame financiering met minimumcriteria

Geen checklist afvinken dus, wel een open cultuur promoten. Die visie trekt Triodos ook door naar zijn ‘core business’, het financieren van duurzame ondernemingen en projecten. De bank heeft verschillende minimumcriteria ingesteld voor organisaties die in aanmerking komen voor een krediet: menselijke waardigheid, milieubewustzijn en goed bestuur staan daarin centraal. “Binnen elk van deze pijlers hebben we strakke richtlijnen”, verduidelijkt Thomas Van Craen. “Zo moeten de organisaties die wij financieel ondersteunen sowieso ook hun medewerkers een prominente plaats geven in hun beleid.”

Triodos Bank België financierde recent de vzw Zinneke in Brussel, het sociale economiebedrijf De Biehal in Limburg en de vzw Le Sarment, die zorgt voor opvang en aangepaste huisvesting voor volwassenen met een beperking. Het zijn voorbeelden van hoe je als bedrijf een maatschappelijke impact hebt door zowel in je eigen onderneming als in je commerciële activiteiten mensen centraal te stellen.