Geld krijgt betekenis als er iets goeds mee gedaan wordt. Bij Triodos Bank is duurzaamheid de rode draad. Met het geld dat klanten aan de bank toevertrouwen, ondersteunt ze door middel van leningen of investeringen ondernemers bij duurzame en waardegedreven projecten. Bij het verlenen van woonkredieten koppelt de bank de rentevoet aan de energie-efficiëntie van het pand, en kent ze dus enkel hypotheken toe aan huiseigenaren die hun woning verduurzamen. En alle aangeboden fondsen beleggen in slimme, duurzame oplossingen met een positieve impact op de maatschappij en het milieu.

‘Op die manier wil Triodos samen met haar klanten een echt verschil maken’, zegt Michael Ramaekers, Senior Relationship Manager Personal & Private Banking bij Triodos Bank. ‘Het gaat bij ons in de eerste plaats over die positieve impact en daarbij hoort ook een financieel rendement. Wie in de fondsen van Triodos Bank belegt, participeert in bedrijven die werkzaam zijn in de reële economie. Met je beleggingen kun je de wereld in de juiste richting sturen. Jouw inbreng, hoe klein of groot ook, werkt als een hefboom. Dat is wat Triodos bedoelt met impactbeleggen.’

Eigen aanpak

‘Triodos selecteert voor haar fondsen en vermogensbeheer enkel bedrijven die beantwoorden aan die beleggingsstrategie. En we gaan nog verder. We laten de bedrijven die zijn opgenomen in onze beleggingsfondsen weten wat er van hen verwacht wordt, bekijken hun producten en processen in detail, stellen langetermijnengagementen op en vragen hen om indien nodig bij te sturen naar een duurzamere aanpak. Triodos brengt ook haar stem uit op de algemene vergaderingen van die bedrijven.’

Bij het beoordelen of een bedrijf al dan niet een positieve impact heeft, volgt Triodos een eigen aanpak. Externe ratingbureaus stellen verschillende rapporten beschikbaar met bedrijfsgegevens over milieu-, sociale en governance-aspecten (ESG-criteria). Maar deze gegevens volstaan niet om een kwalitatieve impactbelegging te kiezen. ‘Natuurlijk doen ook wij een beroep op dataleveranciers om meer te weten te komen over de ESG-scores van bedrijven’, zegt Michael Ramaekers. ‘Maar voor ons is het essentieel om concreet en in detail naar de activiteiten en de productieprocessen van een onderneming te kijken.’ 

Dialoog voeren 

Hierbij stelt Triodos een aantal concrete vragen. Welke producten maakt het bedrijf? Welke diensten biedt het aan? Wat is de impact daarvan op het milieu en de maatschappij? Hoe zien de interne processen eruit? Wordt er op een menswaardige manier omgegaan met de eigen werknemers? En controleert het bedrijf dat ook bij zijn toeleveranciers? ‘De antwoorden op die vragen zijn vaak niet eenduidig’, zegt Michael Ramaekers. ‘Het gaat om kwalitatieve gegevens die je niet enkel kan halen uit reporting. Er moet binnen de onderneming ook een dialoog over gevoerd worden.’ 

Triodos kan hiervoor een beroep doen op een team analisten met gedegen sectorexpertise. Zij treden in dialoog met bedrijven, gaan in overleg met ngo’s of bezoeken fabrieken. ‘Het gaat erom op een volledig geïntegreerde manier naar duurzaamheid te kijken, niet volgens een ‘check the box’-aanpak waar je een aantal criteria afvinkt en een totaalscore berekent. Als je blindelings afgaat op ESG-scores, data en spreadsheets, kom je in de problemen omdat die scores niet alles omvatten’, zegt Michael Ramaekers. 

In België wordt intussen meer dan 50 procent van het vermogen zogenaamd duurzaam belegd. ‘Dat is positief, maar minder dan tien procent daarvan gaat naar investeringen met een echt positieve impact’, zegt Michael Ramaekers. ‘Er is dus nog werk aan de winkel.’