De van oorsprong Nederlandse Triodos Bank heeft 24,2 miljard euro vermogen in beheer. Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en is via beleggingsbeheeractiviteiten wereldwijd actief met investeringen verspreid over 66 landen. Triodos is een ethische bank die al sinds de oprichting in 1980 ondernemingen financiert die een positieve impact hebben op de maatschappij en het milieu, zowel via kredieten als beleggingen. Bij de term impactbeleggen wordt er vaak gedacht aan microfinanciering of aan investeringen in hernieuwbare energie of groene projecten. Maar bij Triodos kan impactbeleggen ook in beursgenoteerde bedrijven. Ook in een duurzame wereld hebben consumenten behoefte aan shampoo, sportschoenen, koffie en een biertje op het terras. Onderzoek door Triodos moet dan aantonen dat het gaat om bedrijven met een positieve impact.

‘Elke investering heeft een impact, ofwel is die positief, ofwel is die negatief, zegt Inge Wallays. ‘Je verschaft immers geld aan een bedrijf of een overheid en steunt zo een bepaalde activiteit. Het is onze missie om het geld van onze klanten aan het werk te zetten voor positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen.’

Van duurzaam ...

Het veel bekendere 'duurzaam beleggen' heeft een bredere focus dan impactbeleggen. Duurzaam beleggen vertrekt vanuit de vraag: ‘Hoe kunnen we vermijden dat onze investeringen een negatieve impact hebben?’. Concreet vertaalt zich dat in twee soorten strategieën. De ‘uitsluitingsstrategie’ weert bepaalde ondernemingen en sectoren uit de portefeuille, zoals bijvoorbeeld de tabaksindustrie of producenten van clusterbommen. En de ‘best-in-class-strategie’ neemt van elke sector de ondernemingen op die het best scoren op sociaal en milieuvlak en qua deugdelijk bestuur — de zogenaamde ESG-criteria.

‘Probleem daarbij is dat je dan bijvoorbeeld een oliebedrijf met een hogere ESG-score dan de concurrentie in portefeuille kunt hebben’, zegt Inge Wallays. ‘Wij vinden niet dat zo’n bedrijf positief bijdraagt aan een betere wereld.’

... naar positief

Triodos was zelf voorloper op het vlak van duurzaam beleggen, en volgde ook de uitsluitings- en best-in-classstrategieën. Maar om nog een stap verder te gaan, werd in 2017 een strategische oefening op touw gezet. ‘Onze conclusie was: Triodos moet een methodologie ontwikkelen om alleen daar te investeren waar het geld een expliciete positieve impact heeft, gewoon de schade beperken is voor Triodos onvoldoende’, zegt Inge Wallays.

Er werden zeven thema’s ontwikkeld die bijdragen aan de veerkrachtige wereld die Triodos voor ogen heeft: landbouw en voeding, mobiliteit en infrastructuur, circulaire economie, hernieuwbare grondstoffen, sociale inclusie, een welvarende en gezonde bevolking en tenslotte duurzame innovatie. Bedrijven worden op die thema’s gescand voor ze in een fonds opgenomen worden. Zo wil Triodos een voortrekkersrol blijven spelen.

We finance change. Maar We change finance is ook onze ambitie’, zegt Inge Wallays. ‘Triodos wil tonen dat het in de financiële wereld anders kan.

Vermogensbeheerders kijken meestal immers eerst naar rendement en risico, en pas dan eventueel naar een duurzame invulling. De strategie van Triodos is net omgekeerd. ‘Eerst ondernemingen selecteren die een positieve impact hebben, en pas dan kijken of die voldoende rendement kunnen opleveren om ze in de beleggingsfondsen op te nemen’, zegt Inge Wallays. 'Dat is een radicaal andere aanpak.'