Samen met alle Triodos-medewerkers wens ik je een goed en hoopvol 2024.

Hoopvol zijn, kijken naar de vele goede dingen die er zijn en actie ondernemen: het is een antwoord dat we kunnen geven op hetgeen ons zorgen baart of doet twijfelen.  Het is ieder geval wat Triodos Bank drijft: die initiatieven en projecten onderscheiden die van deze wereld een betere plek maken voor iedereen en samen zoeken naar manieren om die op te schalen. 

Ongetwijfeld ken je zelf ook initiatiefnemers en ondernemers die geweldige ideeën realiseren, verandering teweegbrengen en zaken in gang zetten. We zijn trots dat we velen van hen tot onze klanten mogen rekenen, en met het spaargeld dat jij ons toevertrouwt, hun projecten kunnen financieren en helpen verwezenlijken. Welke dat allemaal zijn kun je op elk moment volgen via Zie Wat Je Geld Doet, maar ik licht er graag enkele nieuwe projecten van 2023 uit.

Hennep telen en als basisgrondstof gebruiken om er biologische isolatiematerialen mee te produceren? Het Oost-Vlaamse bedrijf EXIE doet het.

Heb je het voorbije jaar misschien de documentaire Sabena Forever gezien, over onze nationale luchtvaartmaatschappij verteld door ‘Sabeniens’ zoals de voormalige werknemers zich nog steeds noemen? Het is een productie van Image Creation, een productiehuis dat het accent legt op  mensenrechten, cultureel erfgoed en kunst.  

Het educatieve centrum Antenne 110 in Ottignies dat intensieve, multidisciplinaire zorg biedt voor kinderen met specifieke zorgbehoeften zal dat binnenkort in een nieuw, aangepast gebouw doen, gefinancierd met een Triodos-krediet. 

Elk Triodos-krediet vertelt een verhaal waar jij trots op mag zijn. 

Niet enkel met kredieten en investeringen zetten we ons in voor anders en beter, we ijveren ook  voor betere wetgeving of ondersteunen actief organisaties voor verandering.  Twee voorbeelden uit 2023: dit pleidooi voor een krachtige EU-natuurherstelwet en onze actieve steun voor de campagne voor een Non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen, die we ook in 2024 zullen verder zetten. 

We zijn Triodos Bank dankzij de steun van klanten en investeerders, die ons aanmoedigen om de maatschappelijke problemen van vandaag aan te pakken en we zijn onze certificaathouders zeer dankbaar voor hun investering in de bank en daarmee in de missie. 

Met de notering op een MTF-platform (Multilateral Trading Facility) en de eerste handelsronde op 5 juli 2023 is de verhandelbaarheid van de Certificaten van Aandelen Triodos Bank hersteld. Op het moment van de notering heeft Triodos Bank aangegeven dat zij een evaluatie zou maken over het herstel van de handel in certificaten op de MTF. Dat evaluatieproces is gestart. In het kader daarvan zullen alle certificaathouders in de tweede helft van januari 2024 een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een online enquête. 

Met bijna 170 medewerkers in België en 1.800 in de groep werken we hard om positieve impact en gezonde financiële prestaties te realiseren; beide kunnen hand in hand gaan. Triodos Bank is een gezonde en solide bank. Jij en onze 744.000 andere klanten motiveren ons dagelijks om meer impact te creëren. 

Bedankt voor je vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

Thomas Van Craen
Directeur