Belangrijke stemming

Daarom heeft Triodos Bank twee open brieven ondertekend, een op initiatief van Business for Nature en de andere van WWF, die Europese beleidsmakers oproepen om de voorgestelde regelgeving over natuurherstel aan te nemen. Het Europees Parlement stemt over de ontwerpwetgeving – de EU Natuurherstelwet – nu donderdag.

Broodnodig instrument

Jeroen Rijpkema, CEO van Triodos Bank: “De huidige snelheid van het biodiversiteitsverlies betekent een existentiële dreiging. Iedereen heeft de plicht om dringend natuur en biodiversiteit te bewaren en te herstellen. We hebben geen tijd meer te verliezen. De natuurherstelwet is een broodnodig instrument om de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken. We roepen beleidsmakers op om het voorstel aan te nemen.”

Gelijk speelveld

De Europese natuurherstelwet de kans voor een generatie om concrete en doeltreffende actie te ondernemen om de biodiversiteit- en klimaatcrises te keren door land- en zeegebieden in de EU op grote schaal te herstellen, volgens het statement van WWF.

De EU zou een gelijk speelveld creëren voor alle bedrijven in Europa, door zekerheid in de regelgeving te bieden en voorwaarden te scheppen om innovatie te stimuleren, bedrijfspraktijken en bedrijfsmodellen te transformeren en ervoor te zorgen dat vooruitstrevende bedrijven worden beloond voor hun acties om het verlies van natuur een halt toe te roepen en om te buigen, aldus de open brief van Business for Nature.

Belangrijke prioriteit

De financiering van natuurherstel is een belangrijke prioriteit voor Triodos Bank om haar doelstelling te halen om uiterlijk in 2035 net-nul te zijn, omdat investeringen in natuurprojecten broeikasgassen uit de lucht halen.