Vincent Remy verbouwt zelf zijn veevoer en bemest de bodem met de compost en de kippenmest van zijn boerderij. 

Vincent Remy heeft het handvest van de organisatie Nature & Progrès ondertekend. “Op die manier kan ik me onderscheiden van de bio-industrie”, zegt hij. Het label is in de eerste plaats kwalitatief en weerspiegelt een globaal engagement voor waarden. “Boerderijen zoals die van Vincent zijn een voorbeeld”, benadrukt Mathilde Roda, landbouwdeskundige bij Nature & Progrès, “Het is een boerderij met een 100 % gemengde bioteelt, en de volledige cyclus van organisch materiaal wordt ter plaatse doorlopen.” Vincent verbouwt zelf zijn veevoer en bemest de bodem met de compost en de kippenmest van de boerderij. “Ik zie het verschil wanneer ik mijn grond omploeg”, vertelt Vincent. “Mijn bodem bevat veel wormen en micro- organismen.” Bodems zouden meer dan 25 % van de totale biodiversiteit her- bergen! De boeren spreken over ‘verliefde grond’ wanneer ze verwijzen naar de humus die onder hun voetstappen veert.  

Mathilde Roda vult aan:  “Biodiversiteit is onvermijdelijk alomtegenwoordig, want de boerderij is zelf een ecosysteem. De bomen bieden schaduw aan de dieren, de hagen lokken bestuivende insecten en andere nuttige diertjes die plagen en ziekten tegengaan. Het lokaal verbouwde en gevarieerde veevoer maakt de dieren weerbaarder, waardoor ze minder medicatie nodig hebben.” De gemengde teelt trekt dan weer meer diverse bestuivers aan en vergroot de veerkracht tegenover wisselvallig weer en ziekteverwekkers. De aanpak verkleint namelijk het risico dat de hele oogst verloren gaat. “Diversiteit werkt diversiteit in de hand”, vat de landbouwdeskundige samen.  

Mathilde Roda, Nature & Progrès
“Werken met biodiversiteit en luisteren naar de natuur is niet alleen belangrijk voor de mens, maar ook voor de landbouw en de economie,”  zegt Mathilde Roda, landbouwdeskundige bij Nature & Progrès.

En wat als de natuur een volwaardige partner van de landbouwers zou worden? “In de conventionele landbouw compenseren ze gebreken vaak met meststoffen, pesticiden en antibiotica", zegt Vincent Remy. "In de biologische landbouw ontsnap je niet aan je fouten. Je moet de realiteit onder ogen zien. Als een onkruid mijn gewassen verdringt, dan geeft mijn boerderij mij een boodschap. Je moet jezelf in vraag stellen, en snel.” Een veeleisende, maar verrijkende benadering voor enthousiaste landbouwers. “De landbouwers met wie we samenwerken, komen terug met positieve verhalen, omdat ze de resultaten van hun werk zien”, zegt Mathilde Roda. Bij Nature & Progrès staan ze namelijk met beide voeten op de vruchtbare grond: “Werken met biodiversiteit en luisteren naar de natuur is niet alleen belangrijk voor de mens, maar ook voor de landbouw en de economie.”