Tip 1: kijk naar de kleur

Europa definieert duidelijk welke economische activiteiten duurzaam zijn en maakt een onderscheid tussen drie types financiële producten. In de praktijk wordt daar vaak naar verwezen met een kleurcode: de donkergroene’ categorie bevat beleggingen die duurzaamheid als doelstelling hebben, de lichtgroene’ categorie bevat beleggingen met ecologische, sociale of good governance (ESG-)kenmerken en de grijze’ categorie bevat beleggingen die niet per se duurzaam zijn.

Hoe vind je die terug in het aanbod van financiële instellingen? In het jargon heet de donkergroene categorie ‘artikel 9’, de lichtgroene categorie ‘artikel 8’ en de grijze categorie ‘artikel 6’, genoemd naar de verschillende artikels binnen de Europese regelgeving (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Goed om te weten: alle fondsen die Triodos Bank aanbiedt, vallen onder artikel 9 en zijn dus donkergroen. Geen lichtgroene of grijze fondsen in het aanbod.

Tip 2: kijk naar de volledige lijst van investeringen

Een belangrijke kanttekening bij de nieuwe regelgeving, is dat de EU aardgas en kernenergie onder de ‘groene transitietechnieken’ rekent: als fondsen daarin beleggen, mogen ze zich nog steeds duurzaam noemen en classificeren onder artikel 8 of 9. Wil je niet in die sectoren beleggen? Kijk dan niet alleen naar de categorie of de kleur van een fonds, maar ook naar welke bedrijven er precies in zitten. De nieuwe regelgeving verplicht financiële instellingen om hier transparant over te zijn.

Goed om te weten: bij Triodos Bank hoef je niet ver te zoeken of te speuren: op elk van de webpagina’s van elk fonds vind je de volledige lijst van de bedrijven waarin wordt belegd. En daarin zul je geen gas, kernenergie of andere fossiele energie aantreffen.

Tip 3: bekijk de uitsluitingscriteria

Een andere manier om zeker te zijn dat je niet belegt in iets dat botst met jouw waarden, is kijken naar welke sectoren de fondsbeheerder uitsluit. Relatiebeheerder Michael Ramaekers geeft enkele voorbeelden van hoe ver Triodos Bank hierin gaat: “We kiezen resoluut voor een duurzame toekomst, met duidelijke grenzen voor producten en processen waarbij we niet betrokken willen zijn. Zo zullen we nooit beleggen in de olie-industrie. Ook investeren we niet in de wapenindustrie, en daarom ook niet in bijvoorbeeld Google, zolang dit bedrijf als randactiviteit autonome gevechtsdrones produceert voor het Amerikaanse leger. Daarvoor geldt een nultolerantie.”

“Voor sommige activiteiten geldt een drempel van 5 of 10 % van de bedrijfsomzet, zodat bedrijven de kans krijgen om niet-duurzame activiteiten uit te faseren, bijvoorbeeld door op korte termijn over te schakelen naar hernieuwbare energie. We controleren dit uiteraard ook, zodat bij onregelmatigheden bedrijven uit ons beleggingsuniversum kunnen worden geweerd.”

Goed om te weten: de uitsluitingscriteria van Triodos Bank zijn bijzonder strikt en worden regelmatig geactualiseerd. Oordeel zelf en lees ze hier.