Bescheiden groei

De wereldwijde vooruitzichten van Triodos Bank gaan uit van een bescheiden economische groei van 3,1% volgend jaar. Die prognose houdt rekening met recessies in de VS en het VK, in combinatie met haperende economieën in de eurozone en Japan.

Hoewel die groei niet volstaat om het leven van mensen in opkomende markten te verbeteren, sluit hij aan bij de bewuste pogingen van centrale banken om inflatie te bestrijden door de rente te verhogen. Dat maakt lenen duurder, wat investeringen afremt. Daarnaast dragen aanhoudende geopolitieke zorgen, zoals de oorlog in Oekraïne, escalatie van geweld in het Midden-Oosten en handelsspanningen tussen China en de VS, bij aan de uitdagingen.

De daaruit voortvloeiende magere groei beantwoordt niet aan de verwachtingen van investeerders. Wat bedrijven er dan weer toe aanzet om zich te richten op efficiëntie, het terugkopen van aandelen of andere waardeverhogende strategieën.

Voorbij de planetaire grenzen

Nu betekent zelfs die bescheiden groei een toename van economische activiteit zo groot als de economie van het VK. En dat is reden tot bezorgdheid, want we slagen er tot nu toe niet in om economische activiteiten in te richten zonder negatieve gevolgen voor ecosystemen. Planetaire grenzen zijn nu al overschreden, terwijl de groei nog steeds onvoldoende is voor een groei-afhankelijke economie.

Naar een voorbij-de-groei economie

In de vooruitblik gaan we daarom dieper in op de paden naar een post-groei tijdperk. Dit betekent de economie hervormen zodat ze minder afhankelijk wordt van groei, maar wel welvaart voor iedereen garandeert. Voor rijke landen is het belangrijk om te erkennen dat extra materiële welvaart niet noodzakelijk bijdraagt aan het algehele welzijn. Tegelijkertijd kan een groeistop in rijkere landen ervoor zorgen dat armere landen vooruitgang boeken, omdat een hogere inclusieve groei daar positief kan zijn voor de levensomstandigheden.

De paden naar post-groei vereisen radicale verschuivingen. Sommige sectoren moeten geleidelijk verdwijnen, terwijl andere moeten opbloeien. Sectoren die veel vervuilen, zoals fossiele energie, fast fashion en industriële landbouw, genereren misschien financiële waarde, maar ze eroderen ecologische en sociale waarden en verminderen de (toekomstige) welvaart.

In een post-groei-economie is er ruimte voor herstellende bedrijven die positieve nettowaarde creëren om te floreren. Om deze transformatie mogelijk te maken zijn ingrijpende veranderingen nodig, van beleid tot gedrag. Wat een haalbare onderneming is.

Meer lezen?

Download en lees: