Het meest recente IPCC-rapport van maart 2023 roept op tot dringende actie. We moeten onze inspanningen opvoeren om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken en om de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd snel te verminderen. Dus moeten we het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum beperken, de ontbossing een halt toeroepen, de capaciteit voor hernieuwbare energie uitbreiden, de energie-efficiëntie verbeteren en de energiesystemen zo snel mogelijk elektrificeren.

Financiële s sector, motor voor verandering 

De financiële sector moet deze transitie versnellen. Volgens het IPCC zijn er nog steeds aanzienlijke financieringstekorten en die kunnen niet uitsluitend door overheden aangepakt worden. Financiële instellingen moeten hun investeringen heroriënteren om een duurzame economie te creëren en moeten stoppen met de financiering van fossiele activa. Ze moeten ook realistische en ambitieuze doelstellingen vastleggen om de uitstoot van hun leningen en investeringen te verminderen. Triodos Bank heeft zich tot doel gesteld om ten laatste in 2035 netto-nul emissies te realiseren voor al haar kredieten, investeringen en activiteiten onder de noemer ‘As One To Zero’.

Verbruik met veel uitstoot terugdringen

Het is minstens even belangrijk om de vraag te beperken. Dit vereist een verandering van mentaliteit, van levensstijl en van ons sociaal contract. Het IPCC-rapport stelt dat we in alle sectoren snelle en diepgaande transities nodig hebben om een leefbare en duurzame toekomst voor iedereen te garanderen. Volgens het IPCC moeten we voorrang geven aan billijkheid, klimaatrechtvaardigheid en inclusie. We moeten gaan naar een samenleving die het welzijn van iedereen bevordert binnen de grenzen van de planeet.

Triodos Investment Management (IM) heeft vijf transities gedefinieerd – voeding, energie, grondstoffen, welzijn, maatschappij – waarop het zijn activiteiten zal afstemmen. Die transities kunnen de rijkste landen op weg helpen naar een samenleving na de groei, wat volgens Triodos IM de enige manier is om de emissies zo sterk, snel en duurzaam terug te dringen als nodig voor het leven op aarde.