Heel wat vermogensbeheerders selecteren de bedrijven in hun portefeuilles vooral op basis van financiële criteria of door sectoren of bedrijven uit te sluiten op basis van een reeks duurzame prestatie-indicatoren. “Onze aanpak is heel anders en bestaat uit verschillende stappen”, legt beleggingsanalist bij Triodos Investment Management (Triodos IM), Caithlin Marugg uit.

Positieve impact beoordelen

Caithlin Marugg: “We kijken in de eerste plaats naar de positieve impact van een bedrijf, en beoordelen hoe dit bijdraagt aan het oplossen van de grote sociale en milieuproblemen van onze tijd. Door eerst een positief standpunt in te nemen, sluiten we meteen bedrijven uit die geen duurzame visie hebben of een negatieve nettobijdrage genereren. Vervolgens analyseren we die impact zo breed mogelijk, van de toeleveringsketen tot en met de producten en diensten die het bedrijf levert.” Die diepgaande analyse laat toe om te bepalen of duurzaamheid een integraal onderdeel is van het bedrijfsmodel of dat het meer weg heeft van greenwashing.

Arjan Palthe, fondsbeheerder bij Triodos IM, vermeldt graag het papierconcern Smurfit Kappa als voorbeeld. “Karton is een belangrijke vervanger van plastic, maar de productie ervan kost enorm veel energie. Bovendien kan je karton niet meer dan zeven keer recycleren. Daarom zijn we geïnteresseerd in de manier waarop het wordt geproduceerd.” Bij Smurfit Kappa is 75% van de gebruikte grondstoffen afkomstig van gerecycleerde vezels. Het bedrijf is daarmee pionier op het vlak van de circulaire economie, een van de zeven transitiethema's die Triodos Bank heeft geselecteerd als onderdeel van het transitieproces.

Voldoen aan interne minimumnormen

Vervolgens moeten bedrijven voldoen aan de minimumeisen op sociaal vlak, en op het vlak van milieu en governance (ESG-criteria) die Triodos IM heeft vastgelegd. Die criteria definiëren duidelijk de producten, processen en activiteiten waarbij Triodos Bank en Triodos IM niet betrokken willen zijn. De minimumeisen worden dus toegepast als uitsluitingscriteria, met nultolerantie voor bepaalde inherent niet-duurzame activiteiten (zoals wapens, kernenergie of conflictmineralen) en worden beschouwd als drempels voor maximale inkomsten voor andere activiteiten (bijvoorbeeld de productie en marketing van alcoholproducten, tabak of speciaal bont en leer). Bij de laatste herziening van de minimumnormen in 2022 werden onder meer asbestwinning en diepzeemijnbouw toegevoegd aan de lijst van controversiële activiteiten die tot uitsluiting leiden.

Triodos IM controleert permanent of de bedrijven waarin het investeert, voldoen aan de minimumeisen. Dat is een continu proces. Zo verwijderde Triodos IM vorig jaar Adecco uit zijn portefeuille omwille van een schending van een van zijn minimumeisen: de levering van op maat gemaakte diensten die essentieel zijn voor de werking van wapens (nul-tolerantiedrempel). Akka Technologies, dat voor 100% is overgenomen door Adecco, levert immers engineering- en testdiensten ter ondersteuning van het ektronicasysteem voor M51 ballistische onderzeebootraketten. In antwoord op de vragen van Triodos legde Adecco uit dat ze het contract van zijn dochteronderneming niet zouden verlengen, maar dat dit meerdere jaren zou duren. Adecco staat daarom niet langer op de lijst van in aanmerking komende investeringen.

Bedrijven die deze twee opeenvolgende hindernissen hebben genomen, worden vervolgens onderworpen aan een financiële analyse.

Rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen

Het impact-beleggingsuniversum van Triodos IM is niet statisch. Het houdt voortdurend rekening met maatschappelijke ontwikkelingen en technologische innovaties. Een van de belangrijkste actuele vragen is de razendsnelle groei van kunstmatige intelligentie (AI). Welke sectoren zullen in de toekomst het meest invloed ondervinden van de opkomst van AI? Die vraag is ook relevant voor duurzame beleggers, vindt Caithlin Marugg. “We analyseren de opportuniteiten die AI biedt, maar ook de mogelijke negatieve gevolgen, met name op het vlak van werkgelegenheid. Om AI-modellen te creëren en gebruiken, zijn ook enorme hoeveelheden elektriciteit en water nodig om datacenters te koelen. De impact is dus zowel sociaal als klimatologisch.”

“In het licht van zulke uitdagingen is het essentieel dat we grondig kennis verwerven van de bedrijven die we in portefeuille hebben en dat we hun managers regelmatig ontmoeten”, besluit Arjan Palthe. Een belangrijke toegevoegde waarde in de ogen van de beleggers die hun vertrouwen in Triodos IM stellen.