Een bedrag dat ik op mijn rekening ontvangen had, is geannuleerd. Waarom?

Uw rekening werd gedebiteerd voor een bedrag dat u eerder had ontvangen. De melding op uw rekeninguittreksel luidt: “Correctie dubbele betaling” of “Correctie niet-uitgevoerde betaling voor technische redenen”?

Sinds 19 november 2017 geldt een wijziging in het Reglement voor SEPA betalingen (Betalingen in euro’s). Hierdoor kan de bank van de opdrachtgever van een overschrijving aan de bank van de begunstigde uitzonderlijk de annulering van de overschrijving vragen. Dit is enkel mogelijk in geval van een technisch probleem of een dubbele betaling en dit binnen de 10 dagen na de uitvoering van de betaling.

Voor meer informatie over deze verrichting, neem contact met de opdrachtgever.