Hoe geef ik een gezamenlijke rekening in het buitenland aan?

Als u cotitularis bent van een rekening samen met uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner, dan moeten jullie beiden (onderworpen aan belastingen in België) apart een verklaring indienen.