Hoe kan ik mijn persoonlijke rekening afsluiten?

Een spaarrekening afsluiten:

Stuur ons het document voor het afsluiten van een rekening ingevuld en ondertekend terug via de post of ingescand via een beveiligd bericht in Internet Banking.

Een Junior spaarrekening afsluiten:

De begunstigde rekening waarop het resterende saldo wordt gestort moet een rekening zijn op naam van de minderjarige bij een andere Belgische bank of een rekening op naam van (een van) de wettelijke vertegenwoordigers bij Triodos Bank België.

Een termijnrekening afsluiten:

U betaalt altijd dossierkosten en als er nog een contract is dat niet op vervaldag is, betaalt u ook een wederbeleggingsvergoeding (zie de tarieflijst voor alle details) 

Een effectenrekening of Triodos Impact Portfolio afsluiten:

Wij zullen automatisch al uw beleggingen verkopen.

 

Hebt u vragen? Neem dan zeker contact op met een medewerker van Customer Services.