Zijn er kosten als ik geld opvraag van mijn termijnrekening vóór het einde van een contract?

Je kunt je kapitaal normaal gezien alleen op de vervaldag opvragen.

Een contract verbreken: altijd dossierkosten

Vraagt je je geld vroeger op, dan verbreek je jouw contract en moet je dossierkosten betalen.
Die dossierkosten bedragen 1% (met een maximum van 250 EUR) op het totaalbedrag van het contract.

Wederbeleggingsvergoeding?

Wanneer de referentierentevoet voor de resterende looptijd van het contract op het moment van de verbreking hoger is dan de referentierentevoet op de begindatum van het termijncontract, dan moet je ook een wederbeleggingsvergeding betalen voor de resterende looptijd.
Wij berekenen het verschil tussen de OLO-referentierentevoet op de begindatum van het contract, voor de looptijd die overeenkomt met de looptijd van het contract, en de OLO-rentevoet op de datum van de verbreking, voor de resterende looptijd van het contract.

*OLO staat voor 'Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie'.

Als de nieuwe referentierentevoet lager of gelijk is, dan betaal je geen wederbeleggingsvergoeding, maar wel dossierkosten.

Een fictief voorbeeld:

01/03/2020: Start van je termijncontract voor 10.000 euro met een looptijd van 10 jaar – OLO-referentierentevoet 10 jaar: -0.10 %
01/03/2023: Verbreking van het contract na 3 jaar - resterende looptijd 7 jaar – OLO-referentierentevoet 7 jaar: 2.50 %.

De wederbeleggingsvergoeding van 2.60% wordt berekend door het verschil tussen de referentierentevoeten (2.50%-(-0.10%)) toe te passen op het bedrag van het contract (10.000 euro), over de resterende looptijd van het contract (7 jaar). In dit geval: EUR 1.820 (EUR 260 x 7), welk geactualiseerd geeft EUR 1.648,87 in ons voorbeeld.


Vrijstelling wederbeleggingsvergoeding?

Bij een vroegtijdige terugbetaling van een contract in het kader van een eerste en/of enig vastgoedproject wordt u vrijgesteld van de wederbeleggingsvergoeding. De dossierkosten van 1 % blijven wel behouden als je je termijncontract in dit kader verbreekt.

Vermeld duidelijk in de aanvraag voor de verbreking van het termijncontract dat het gaat om een eerste of enig vastgoedproject. De bank kan je vragen om je aanvraag te staven met documenten.

Vragen over een vroegtijdige stopzetting van een termijncontract?

Neem dan contact op met onze medewerkers via info@triodos.be.