Zijn er kosten als ik geld opvraag van mijn termijnrekening vóór het einde van een contract?

U kunt uw kapitaal normaal gezien alleen op de vervaldag opvragen.

Verbreking van een contract: altijd dossierkosten

Vraagt u uw geld vroeger op, dan verbreekt u uw contract en moet u dossierkosten betalen.
Die dossierkosten bedragen 1% (met een maximum van 250 EUR) op het totaalbedrag van het contract.

Wederbeleggingsvergoeding?

Wanneer de referentierentevoet voor de restende looptijd van het contract op het moment van de verbreking, hoger is dan de rentevoet voorzien in het termijncontract, dan moet u ook een wederbeleggingsvergoeding betalen voor de resterende looptijd.
Wij berekenen het verschil in referentierentevoet van toepassing op het moment van de verbreking en de rentevoet in uw contract en dit met betrekking tot de resterende looptijd.

Een fictief voorbeeld:

Start van uw termijncontract met een looptijd van 7 jaar (0,30%) op 01/03/2017.
Verbreking van het contract na 3 jaar (01/03/2020): u vraagt uw geld dus vroegtijdig op.
De referentierentevoet (op 01/03/2020) voor 4 jaar (= de resterende looptijd van het initieel contract) = 0,40%. Dat is hoger dan de oorspronkelijke rente.

U betaalt dan een wederbeleggingsvergoeding van 0,10% (referentierente op 4 jaar – oorspronkelijke rente) op het totaalbedrag van het initieel contract, wat ook het bedrag is dat u vroegtijdig opvraagt.

Als de rentevoet lager of gelijk is, dan betaalt u geen wederbeleggingsvergoeding maar wel de dossierkosten.

Vrijstelling wederbeleggingsvergoeding?

Bij een vroegtijdige terugbetaling van een contract in het kader van een eerste en/of enig vastgoedproject wordt u vrijgesteld van de wederbeleggingsvergoeding. De dossierkosten van 1 % blijven wel behouden als u uw termijncontract in dit kader verbreekt.

Vermeld duidelijk in de aanvraag voor de verbreking van het termijncontract dat het gaat om een eerste of enig vastgoedproject. De bank kan u vragen om uw aanvraag te staven met documenten.

Hebt u vragen over een vroegtijdige stopzetting van een termijncontract?

Neem dan contact op met onze medewerkers via info@triodos.be.