Wat gebeurt er op de vervaldag van een termijnrekening?

Triodos Bank biedt geen termijnrekeningen meer aan.

Een maand voor de vervaldag moet je aangeven wat je wenst te doen met het vrijgekomen bedrag.

  • Je kan vragen om het geld te storten op jouw Triodos rekening (of een andere rekening).
  • Je kan vragen om gecontacteerd te worden om andere mogelijkheden te bekijken.

Als je ons niets laat weten, storten we het vervallen bedrag op de begunstigde rekening die je koos bij het openen van de termijnrekening.

Beschikt Triodos niet over een geldig tegenrekening, dan wordt het vrijgekomen bedrag op een interne rekening gestort in afwachting van jouw instructies.