Wat is het verschil tussen titularis, mede-titularis en mandataris?

De titularis of houder is de persoon op wiens naam de rekening werd geopend. De titularis heeft het volledige beheer van de rekening: overschrijvingen, geldopnames, een volmacht geven, de rekening afsluiten, etc. 
Indien de titularis minderjarig is, heeft zijn wettelijke vertegenwoordiger het beheer.

De titularis kan een mede-titularis (of medehouder) toevoegen na opening van de rekening, bv. echtgenoot/echtgenote, wettelijk samenwonende. De mede-titularis heeft automatisch volmacht op de rekening en heeft dezelfde bevoegdheden als de titularis.

Een volmachthouder, ook wel mandataris genoemd, is iemand die door de titularis(sen) wordt toegevoegd aan de rekening met de bedoeling de rekening mee te beheren.
Indien er geen beperkingen op de volmachten worden toegepast, heeft de volmachthouder dezelfde bevoegdheden als de titularis(sen) behalve:

  • Een andere titularis of volmachthouder toevoegen
  • De rekening afsluiten