Wie zijn de uiteindelijke begunstigden?

De uiteindelijke begunstigden zijn de natuurlijke personen die de vennootschap/juridische constructie bezitten of er de uiteindelijke controle over hebben, direct of indirect (via tussenliggende vennootschappen). Meestal zijn het de grootaandeelhouders, de voornaamste begunstigden en de besluitvormers.

De wet maakt een onderscheid naargelang het over een vennootschap of een andere juridische vorm (vzw, stichting,...) gaat.

Wie als uiteindelijke begunstigde wordt beschouwd en welke vakken je moet aanvinken en invullen op de verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden: die informatie vind je ook bij die vakken zelf en/of in de verklarende nota hieronder.

De Excel-file voor het invullen van de verklaring is op vraag beschikbaar