Wie zijn de uiteindelijke begunstigden?

De uiteindelijke begunstigden zijn de natuurlijke personen die de vennootschap/juridische constructie bezitten of er de uiteindelijke controle over hebben, direct of indirect (via tussenliggende vennootschappen). Meestal zijn het de grootaandeelhouders, de voornaamste begunstigden en de besluitvormers.

De wet maakt een onderscheid naargelang het over een vennootschap of een juridische constructie gaat. De gedetailleerde informatie over wie als uiteindelijke begunstigde wordt beschouwd en welke vakken u moet aanvinken en invullen op de verklaring, vindt u ook bij die vakken zelf en/of in de verklarende nota die deel uitmaakt van die verklaring.

De excelfile voor het invullen van de verklaring over de identitieit van de uiteindelijke begunstigden is op vraag beschikbaar. De verklarende nota vindt u alvast hieronder.