Waarom vraagt Triodos Bank om een verklaring over de identiteit van uiteindelijke begunstigden in te vullen?

De wet ter voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme verplicht banken om de uiteindelijke begunstigden van hun klanten te identificeren, in het bijzonder wanneer die klanten vennootschappen zijn of andere juridische constructies met of zonder rechtspersoonlijkheid die geld beheren of uitkeren. Die vennootschappen en andere juridische constructies zijn ook verplicht om de identiteit van hun uiteindelijke begunstigden mee te delen.

De excelfile voor het invullen van de verklaring over de identitieit van de uiteindelijke begunstigden is op vraag beschikbaar. De verklarende nota vindt u alvast hieronder.